ภาพบรรยากาศงาน“Aerobic For Health” ครั้งที่ 2

การประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

พิธีเปิดการแข่งขันประกวดเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ “Aerobic For Health” ครั้งที่ 2 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ เวทีลานแอโรบิคโรงเรียนประชาราฎร์บำเพ็ญ

 ทนาย เชาว์ มีขวด ประธานฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ เขตห้วยขวาง และประธานชมรมเรารักห้วยขวางฯ ประธานจัดงาน

ด้วยชมรมเรารักห้วยขวางได้จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ “Aerobic For Health” ครั้งที่ 2 (เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา มหาราชินี) และส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับพี่น้องประชาชนมีร่างกายและสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดจนเพื่อสร้างเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย

การแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชมรมเรารักห้วยขวาง และ นายเชาว์มี ขวด จัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากนักกีฬาทุกทีม ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชาราฏร์บำเพ็ญที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดการแข่งขัน
วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานครั้งนี้ ทนาย เชาว์ มีขวด ประธานฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ เขตห้วยขวาง และประธานชมรมเรารักห้วยขวาง ได้เล็งเห็นว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิต และท่านมีความใส่ใจในด้านความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเขตห้วยขวาง จึงมีการจัดงานเต้นแอโรบิคขึ้นโดยมีการจ้างครูฝึกสอนเต้นแอโรบิคเพื่อมาฝึกสอนคนในชุมชน และคัดทีมที่เต้นได้ดีทีสุดเข้ามาแข่งขัน เพื่อชิงเงินรางวัล 200,000 บาท กิจกรรมเต้นแอโรบิคจะจัดขึ้นทุกๆเดือน สิงหาคม ของทุกปี ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 ทนายเชาว์ มีขวด กล่าวเห็นได้ว่ามีคนสนใจในการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค เพิ่มมากขึ้นจากปีแรก และท่านทนายเชาว์ มีขวด ยังได้จัดกีฬาประเภทอื่นอีกมากมาย เช่น ฟุตบอล และ ตะกร้อ อีกทั้งท่านยังได้เปิดรับให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตห้วยขวาง ในด้านความทุกข์ร้อนทางคดี โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ส่วนด้านทุนทรัพย์ที่ ท่านทนายเชาว มีขวด นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นการจัดหาของท่านทนายเชาว์ มีขวด โดยการของสปอร์เซอร์ จากที่ต่างๆ และเงินส่วนตัวของท่านเอง โดยไม่ได้พึ่งเงินจากรัฐบาล นับเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีของบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*