Sport news

ภาพบรรยากาศงาน“Aerobic For Health” ครั้งที่ 2

August 31, 2016 Manachai Thammaraj 0

พิธีเปิดการแข่งขันประกวดเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ “Aerobic For Health” ครั้งที่ 2 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ เวทีลานแอโรบิคโรงเรียนประชาราฎร์บำเพ็ญ  ทนาย เชาว์ มีขวด ประธานฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ เขตห้วยขวาง และประธานชมรมเรารักห้วยขวางฯ ประธานจัดงาน ด้วยชมรมเรารักห้วยขวางได้จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ “Aerobic For Health” ครั้งที่ 2 (เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา มหาราชินี) และส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับพี่น้องประชาชนมีร่างกายและสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดจนเพื่อสร้างเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย การแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชมรมเรารักห้วยขวาง และ […]