เริ่มแล้วมหกรรมงาน “ORTORKOR SMART EXPO 2019”

“ORTORKOR SMART EXPO 2019” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair)มหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีรวมสุดยอดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับประเทศวันที่ 29 ส.ค. – 1 ก.ย. 62 เวลา 11.00-21.00 น.ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 7

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานที่สุดแห่งมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี“ORTORKOR SMART EXPO 2019” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) สร้างไอคอนตลาดสดต้นแบบ ที่รวบรวมสุดยอดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับประเทศ การันตีคุณภาพด้วยมาตรฐาน อ.ต.ก. พร้อมเผยโฉมสินค้านวัตกรรมการเกษตรและตลาด อ.ต.ก. ในยุคดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ยุคไทยแลนด์4.0ตื่นตาตื่นใจกับผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร กว่า 212 บูธพร้อมพบกับ ‘Ortorkor Smart Pavilion’ พื้นที่แสดงศักยภาพผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตร สินค้าภายใต้แบรนด์ Best of Ortorkor ค้นหาคู่ค้า-สร้างโอกาสเติบโตสู่ภาคธุรกิจในการเจรจาธุรกิจ และเปิดโอกาสเพิ่มพูนความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ขยายขีดความสามารถให้กับเกษตรกรไทย บนเวทีอบรมสัมมนา, เสวนา, เวิร์คช็อป และสนุกสนานกับการแสดงและกิจกรรมมากมายตลอด 4 วันเต็มระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 เวลา 11.00-21.00 น. ณ อิมแพคฮอลล์ 7 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, อาหาร

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ชุดสูท และอาหาร

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเผยว่า ปัจจุบันตลาดการซื้อขายออนไลน์มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าอาหาร และผลิตผลิตทางการเกษตร ที่นับว่ามีศักยภาพสูงมากในการซื้อขายทาง E-Commerce และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งพัฒนาเกษตรกรให้สอดรับกับความเติบโตของตลาด ด้วยการนำแนวคิด “เกษตรอัจฉริยะ”หรือ “SMART AGRICULTURE” มาเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับสังคมเกษตรกรรมดั้งเดิม ไปสู่สังคมเกษตรกรรมสมัยใหม่หรือเกษตรกรรม 4.0

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ต้นพืช, ดอกไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

การทำเกษตรอัจฉริยะเป็นการทำเกษตรที่มีการวิเคราะห์สภาพพื้นที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรอัจฉริยะบนพื้นฐานงานวิจัยในการควบคุมกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรและบุคลากรรุ่นใหม่ให้เป็น Smart Farmer ที่มีความรู้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับสังคมเกษตรกรรมของไทยในระยะต่อไปโดยนอกจากการพัฒนาเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร และทักษะของเกษตรกร ในการทำการเกษตรอัจฉริยะซึ่งนับเป็นการพัฒนาในส่วนของต้นน้ำและกลางน้ำแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและตลาดเกษตรกร เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และเพิ่มโอกาสทางการตลาดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลให้กับเกษตรกรไทย ด้วยการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรสู่การซื้อขายระบบออนไลน์ ซึ่งนับเป็นการพัฒนาในส่วนที่เป็นปลายน้ำอีกด้วย

การจัดงาน ORTORKOR SMART EXPO 2019 จึงถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรและคนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการปรับตัวร่วมไปกับทิศทางการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป”

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เผยว่า “ORTORKOR SMART EXPO 2019 ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair)”เป็นมหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี จัดโดย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)เพื่อตั้งเป้าหมายให้เป็นตลาดสดต้นแบบ ที่ยึดแนวคิดของตลาดสดผสานเข้ากับเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ภายในงานพบกับพื้นที่จัดแสดงสุดยอดสินค้านวัตกรรมเกษตรคุณภาพ มาตรฐาน อ.ต.ก. เทคโนโลยี ศักยภาพ และบริการของตลาดอ.ต.ก.ในยุค 4.0 ในORTORKOR SMART PAVILIONไฮไลท์หนึ่งของงานที่แบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ โซน Introduction จัดแสดงภาพรวมของตลาด อ.ต.ก. พร้อมฉายภาพยนตร์เพื่อสื่อสารภาพแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรในยุค 4.0,โซน Ortorkor 4.0 จัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรูปแบบ Display Mini Ortorkorรวมถึงสินค้าเกรดคุณภาพ การันตีมาตรฐานระดับ Best Of Ortorkorพร้อมแสดงจุดจำลองการใช้งานแอพพลิเคชั่น‘ปลูกเองขายเอง’ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเกษตรกรผู้ผลิตได้โดยตรงจองผลิตผลทางการเกษตรได้จากต้นและโซน Business Matchingที่เปิดพื้นที่พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ พัฒนาสู่ความร่วมมือทางธุรกิจอย่างมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ชุดสูท และอาหาร

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ภายในงาน ORTORKOR SMART EXPO 2019มีการจัดแสดงสุดยอดสินค้าการเกษตรคุณภาพระดับประเทศ เพื่อเป็นศูนย์รวมสินค้าตลาดสดต้นแบบ ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค เป็น 6 โซน รวม 212 บูธ แบ่งเป็น โซน Siam Orchids Centre ศูนย์รวมพันธุ์กล้วยไม้งามหลากหลายสีสันจากทั่วประเทศ, โซนสินค้าหัตถกรรม ศูนย์รวมสินค้าศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศไทย อาทิผ้าไทย งานปัก เครื่องสาน, โซนผักและผลไม้ขายสินค้าผักและผลไม้สดใหม่ มีคุณภาพจากเกษตรกรทั่วประเทศ, โซนสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรที่น่าสนใจมากมายให้เลือกสรร, โซนสินค้าออแกนิค ขายผลิตภัณฑ์และสินค้าปลอดสารพิษ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ปลอดภัยทั้งกับผู้บริโภคและธรรมชาติ 100% และ โซน Food Villageอาหารปรุงสำเร็จขึ้นชื่อ รสชาติอร่อยจากทุกภาคทั่วไทย

นอกจากนี้ อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงาน ORTORKOR SMART EXPO 2019คือการรวบรวมสุดยอดองค์ความรู้ ขยายขีดความสามารถเกษตรกร ภายใต้แนวคิด “ติดปีกเกษตรกรไทย ก้าวไกลในยุค 4.0” บนเวทีอบรมสัมมนา เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ และตัวอย่างความสำเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ อาทิ ด้านการเกษตร, การประกอบธุรกิจ, การตลาด, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาเป็นผู้บรรยายภายในงาน และพบกับกิจกรรมเวิร์คช็อปสาธิตฝึกอาชีพ พร้อมสนุกสนานไปกับการแสดงและกิจกรรมมากมายตลอด 4 วันเต็ม

“การพัฒนาเพื่อเข้าสู่ยุค 4.0 ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างตลาดสดต้นแบบทางเลือกใหม่แก่ผู้ซื้อเท่านั้น แต่ตัวผู้ขายอย่างเกษตรกรก็ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีไม่แพ้กัน ทั้งการสร้างสรรค์โอกาสเพื่อการเรียนรู้ด้านการตลาด, การเพิ่มพูนทักษะการพัฒนารูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ การสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคที่สำคัญมหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในครั้งนี้ จะเป็นเหมือนโอกาสในการขยายตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับเกษตรกร ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่อุตสาหกรรมการเกษตร และยังช่วยเผยแพร่สินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนสร้างชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียน พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติต่อไป”นายกมลวิศว์กล่าวทิ้งท้าย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับที่สุดแห่งมหกรรมสินค้าเกษตรแห่งปี ในงาน “ORTORKOR SMART EXPO 2019”ในวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ อิมแพคฮอลล์ 7 เวลา 11.00-21.00 น. ศูนย์นิทรรศการและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-640-8013

 

 

นำเสนอข่าวโดย บริษัทเอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด

สนใจติดต่อ คุณสิทธิกร เสงี่ยมโปร่ง (คุณแป๋ง) โทร. 096-916-3642, 02-553-3161-3

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*