งานแถลงข่าว “ORTORKOR SMART EXPO 2019” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair)

มหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีรวมสุดยอดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ยุค 4.0 วันที่ 29 ส.ค. – 1 ก.ย. 62 เวลา 11.00-21.00 น. ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 7

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดงานที่สุดแห่งมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี “ORTORKOR SMART EXPO 2019” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) สร้างไอคอนตลาดสดต้นแบบ ที่รวบรวมสุดยอดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับประเทศ การันตีคุณภาพด้วยมาตรฐาน อ.ต.ก. พร้อมเผยโฉมสินค้านวัตกรรมการเกษตรและตลาด อ.ต.ก. ในยุคดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ยุคไทยแลนด์4.0 ตื่นตาตื่นใจกับผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตเป็นโซน รวม 212 บูธพร้อมพบกับ ‘Ortorkor Smart Pavilion’ พื้นที่แสดงศักยภาพผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตร สินค้าภายใต้แบรนด์ Best of Ortorkor ค้นหาคู่ค้า-สร้างโอกาสเติบโตสู่ภาคธุรกิจในการเจรจาธุรกิจ และเปิดโอกาสเพิ่มพูนความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ขยายขีดความสามารถให้กับเกษตรกรไทย บนเวทีอบรมสัมมนา, เสวนา, เวิร์คช็อป และสนุกสนานกับการแสดงและกิจกรรมมากมายตลอด 4 วันเต็มระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 เวลา 11.00-21.00 น.ณ อิมแพค ฮอลล์ 7 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม
นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เผยว่า “ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในเรื่องการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาใช้การ Shopping Online และระบบอัตโนมัติแทนการเดินซื้อของด้วยตนเองมากยิ่งขึ้นอ.ต.ก. จึงจัดระบบการขนส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค “อ.ต.ก. Delivery ส่งของดีการันตีคุณภาพ” โดยเชื่อมโยงผ่าน www.ortorkor.comและตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. (Mini Ortokor) ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อให้บริการผู้บริโภค

ในภาพอาจจะมี 1 คน
อ.ต.ก. จึงได้ผสานแนวคิดของตลาดสดเข้ากับพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์จากผู้บริโภค จัดมหกรรมสินค้าเกษตร ‘ORTORKOR SMART EXPO 2019ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair)’เป็นไอคอนตลาดสดต้นแบบเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐานที่แน่นอน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค พร้อมเผยโฉมนวัตกรรม และการบริการของตลาด อ.ต.ก. ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกษตรกรและผู้บริโภค ก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ”

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

“ORTORKOR SMART EXPO 2019ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair)” เป็นมหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี จัดโดย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)เพื่อตั้งเป้าหมายให้เป็นตลาดสดต้นแบบ ที่ยึดแนวคิดของตลาดสดผสานเข้ากับเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ภายในงานพบกับพื้นที่จัดแสดงสุดยอดสินค้านวัตกรรมเกษตรคุณภาพ มาตรฐาน อ.ต.ก. เทคโนโลยี ศักยภาพ และบริการของตลาดอ.ต.ก.ในยุค 4.0 ในORTORKOR SMART PAVILIONไฮไลท์หนึ่งของงานที่แบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ โซน Introduction จัดแสดงภาพรวมของตลาด อ.ต.ก. พร้อมฉายภาพยนตร์เพื่อสื่อสารภาพแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรในยุค 4.0,โซน Ortorkor 4.0 จัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรูปแบบ Display Mini Ortorkorรวมถึงสินค้าเกรดคุณภาพ การันตีมาตรฐานระดับ Best Of Ortorkorพร้อมแสดงจุดจำลองการใช้งานแอพพลิเคชั่น ‘ปลูกเองขายเอง’ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเกษตรกรผู้ผลิตได้โดยตรงจองผลิตผลทางการเกษตรได้จากต้นและโซน Business Matchingที่เปิดพื้นที่พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ พัฒนาสู่ความร่วมมือทางธุรกิจอย่างมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ในภาพอาจจะมี เทียน และอาหาร
ภายในงาน ORTORKOR SMART EXPO 2019มีการจัดแสดงสุดยอดสินค้าการเกษตรคุณภาพระดับประเทศ เพื่อเป็นศูนย์รวมสินค้าตลาดสดต้นแบบ ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค เป็น 6 โซน รวม 212 บูธ แบ่งเป็น โซน Siam Orchids Centreศูนย์รวมพันธุ์กล้วยไม้งามหลากหลายสีสันจากทั่วประเทศ, โซนสินค้าหัตถกรรมศูนย์รวมสินค้าศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศไทย อาทิผ้าไทย งานปัก เครื่องสาน, โซนผักและผลไม้ขายสินค้าผักและผลไม้สดใหม่ มีคุณภาพจากเกษตรกรทั่วประเทศ, โซนสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรที่น่าสนใจมากมายให้เลือกสรร, โซนสินค้าออแกนิค ขายผลิตภัณฑ์และสินค้าปลอดสารพิษ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ปลอดภัยทั้งกับผู้บริโภคและธรรมชาติ 100% และ โซน Food Villageอาหารปรุงสำเร็จขึ้นชื่อ รสชาติอร่อยจากทุกภาคทั่วไทย

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

นายกมลวิศว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นการแสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาตลาดการเกษตรคุณภาพของ อ.ต.ก. ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางสำคัญที่สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งยังเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค สามารถเลือกซื้อเลือกหาสินค้าเกษตรคุณภาพที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้เกษตรกร ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรอันเป็นเส้นเลือดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

ในภาพอาจจะมี เครื่องดื่ม และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

นอกจากนี้ อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงาน ORTORKOR SMART EXPO 2019คือการรวบรวมสุดยอดองค์ความรู้ ขยายขีดความสามารถเกษตรกร ภายใต้แนวคิด “ติดปีกเกษตรกรไทย ก้าวไกลในยุค 4.0” บนเวทีอบรมสัมมนา เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ และตัวอย่างความสำเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆอาทิ ด้านการเกษตร, การประกอบธุรกิจ, การตลาด, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาเป็นผู้บรรยายภายในงานและพบกับกิจกรรมเวิร์คช็อปสาธิตฝึกอาชีพพร้อมสนุกสนานไปกับการแสดงและกิจกรรมมากมายตลอด 4 วันเต็ม
“การพัฒนาเพื่อเข้าสู่ยุค 4.0 ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างตลาดสดต้นแบบทางเลือกใหม่แก่ผู้ซื้อเท่านั้น แต่ตัวผู้ขายอย่างเกษตรกรก็ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีไม่แพ้กัน ทั้งการสร้างสรรค์โอกาสเพื่อการเรียนรู้ด้านการตลาด, การเพิ่มพูนทักษะการพัฒนารูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ การสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคที่สำคัญมหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในครั้งนี้ จะเป็นเหมือนโอกาสในการขยายตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับเกษตรกร ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่อุตสาหกรรมการเกษตร และยังช่วยเผยแพร่สินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนสร้างชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียน พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติต่อไป”นายกมลวิศว์กล่าวทิ้งท้าย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับที่สุดแห่งมหกรรมสินค้าเกษตรแห่งปี ในงาน “ORTORKOR SMART EXPO 2019”ในวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ อิมแพค ฮอลล์ 7 เวลา 11.00-21.00 น. ศูนย์นิทรรศการและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-640-8013

นำเสนอข่าวโดย บริษัทเอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด
สนใจติดต่อ คุณสิทธิกร เสงี่ยมโปร่ง (คุณแป๋ง) โทร. 096-916-3642, 02-553-3161-3

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*