ความคืบหน้าการจัดงาน “Thailand International Airshow”

ความคืบหน้าการจัดงาน “Thailand International Airshow”

ทีเส็บเผยผลศึกษาชี้ไทยพร้อมจัด‘แอร์โชว์’ งานแสดงนวัตกรรมอากาศยานระดับโลกผลการศึกษาโดย Farnborough International และIndustry Hearing ระดับประเทศชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาค ขานรับนโยบาย 4.0

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนนางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ ทีเส็บ สายงานธุรกิจ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เผยผลการศึกษาความเป็นไปได้และผลจาก Industry Hearing ระบุศักยภาพประเทศไทยพร้อมจัดงาน‘แอร์โชว์’ งานแสดงนวัตกรรมอากาศยานระดับโลก สอดคล้องนโยบาย 4.0 โดยการดึงงานใหญ่ระดับโลกมาจัดขึ้นในประเทศไทยสนับสนุนสร้างโอกาสธุรกิจใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมการบิน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ทีเส็บได้ดำเนินการให้ Farnborough International จากสหราชอาณาจักรเป็นผู้ศึกษาความเป็นไปได้ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแอร์โชว์นานาชาติ(Thailand International Airshow feasibility study) และดำเนินการจัดทำ Industry Hearing กับผู้มีส่วนได้เสียของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการบินเพื่อศึกษาศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานThailand International Airshow ณท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง–พัทยาภายในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ ทีเส็บ สายงานธุรกิจ กล่าวว่า“ทีเส็บได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดงานแอร์โชว์นานาชาติประเทศไทยเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว โดยครอบคุลมเนื้อหาในด้านต่างๆ คือ ภาพรวมการจัดงานแอร์โชว์ทั่วโลก ศักยภาพของตลาดในระดับภูมิภาค โครงการอีอีซีของประเทศไทย และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งผลการศึกษานี้ยังได้กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแอร์โชว์รวมทั้งการคาดการณ์ผลทางเศรษฐกิจ”

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในระดับประเทศ ทีเส็บยังได้ดำเนินการจัดทำ Industry Hearing กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อกลั่นกรองและประมวลอย่างเป็นระบบถึงศักยภาพและจุดแข็งของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานแอร์โชว์นานาชาติ รวมถึงการคาดการณ์ผลทางเศรษฐกิจอันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการจัดงานนี้
นอกเหนือจากการศึกษาความเป็นไปได้และผลจาก Industry Hearing ทีเส็บยังได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดงานแอร์โชว์ในหลายๆประเทศในช่วงปีที่ผ่านมา อาทิ งาน Farnborough International Airshowประจำปี 2561 ณ สหราชอาณาจักรและในปี 2562 นี้ ได้เข้าร่วมงานBahrain International Airshow ณ ประเทศบาห์เรน และงาน Paris Air Show ณ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อศึกษาแนวทางการจัดงานขึ้นที่ประเทศไทย

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
รองผู้อำนวยการทีเส็บกล่าวต่อว่าการวางแผนและเตรียมการจัดงานแอร์โชว์นานาชาติประจำประเทศไทยนี้ตอกย้ำบทบาทของทีเส็บในฐานะองค์กรที่เป็นผู้ร่วมแรง ผู้ร่วมสร้าง ผู้ร่วมมือ ผู้ร่วมคิด เพื่อความสำเร็จของอุตสาหกรรมไมซ์ ภายใต้แบรนด์ทางการตลาด ‘Thailand Redefine Your Business Events’ ซึ่งมุ่งดึงงานด้านไมซ์ระดับโลกมาจัดขึ้นที่ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ ขานรับนโยบาย 4.0

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

“อุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมหลักภายใต้เป้าหมายของรัฐบาลไทย ในการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นAerotropolisคือทั้งเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและศูนย์กลางการซ่อมบำรุงอากาศยานและโลจิสติกส์แห่งใหม่ในภูมิภาคอาเซียนสอดคล้องกับแผนการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาในเขตอีอีซี”ในปี 2561 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและดอนเมืองมีเที่ยวบินเข้า-ออกรวมกันทั้งสิ้น 634,011 เที่ยวบิน เติบโตร้อยละ 5.79 เมื่อเทียบกับปี 2560 และมีจำนวนผู้โดยสาร 103,378,371 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.39 ซึ่งทางสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association หรือ IATA) คาดการณ์ประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 อันดับประเทศที่มีการจราจรทางอากาศสูงที่สุดในโลกในอีก 20 ปีข้างหน้า
รัฐบาลจึงกำหนดให้มีการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเพื่อให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติหลักแห่งที่สามของประเทศไทย และสอดคล้องกับโครงการอีอีซีที่มีการเชื่อมโยงด้วยโครงข่ายการเดินทาง รวมถึง โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมท่าอากาศยานดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภาแบบไร้รอยต่อ คาดเปิดใช้บริการได้ในปี 2566 และเสริมแกร่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคทั้งในด้านศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารจำนวนมาก และสามารถรองรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องการบิน

ข้อมูลเบื้องต้น ทีเส็บ
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เป็นหน่วยงานรัฐที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจและได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานเชิงธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก หรือ การจัดงานไมซ์(การจัดประชุมองค์กร การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ) ทีเส็บก่อตั้งในปีพ.ศ. 2547 ได้พัฒนาบทบาทในการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นผู้ร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจ ร่วมแรงเพื่อพัฒนาแนวทางสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ ร่วมมือเพื่อพัฒนาบรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมไมซ์ และร่วมคิดในการสร้างสรรค์พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยแนวความคิดใหม่ๆ หรือนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ประสบความสำเร็จในการจัดงานไมซ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
นาย จักรพงศ์ พงศ์เวชรักษ์
ผู้จัดการ ส่วนงานการตลาด
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
อีเมล: chakrapong_p@tceb.or.th
โทร: 66 2 694 6000 ต่อ 6089
สื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:
สิริมา เอี่ยมตะโก ตัวแทนฝ่ายการตลาดทีเส็บ โทร:092 843 8452อีเมล:sirima@theamiris.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*