“เปิดเมืองสองมรดกโลกสี่วัฒนธรรม”ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

“เปิดเมืองสองมรดกโลกสี่วัฒนธรรม”ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงาน “ไทยเที่ยวไทย”ครั้งที่ 44 วันที่ 31 สค.-3 ก.ย. 60
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (กำแพงเพชร อุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร) เป็นจังหวัดที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย พอเพียง เอื้ออาทรต่อกัน เต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่สืบสานมาจากอดีต มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจมากมาย เพื่อพัฒนาการทำตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยวและเพื่อเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศกลุ่มจังหวัดฯจึงจัดกิจกรรม“เปิดเมืองสองมรดกโลกสี่วัฒนธรรม”นี้ขึ้นสองมรดกโลก

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ น้ำ

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

จังหวัดกำแพงเพชร
เป็นเมืองเก่าเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยทวาราวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว,นครชุม,
ไตรตรึงษ์ เทพนครและเมืองคณฑี ประเพณีที่สำคัญคืองานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง,งานสารถไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง ปัจจุบันกำแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งเพราะมีโบราณสถานเก่าแก่สร้างด้วยศิลาแลง รวมอยู่ใน “อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร”ที่ได้รับคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีพ.ศ. 2534
แหล่งท่องเที่ยวจ.กำแพงเพชรที่เป็นที่นิยมในช่วงหน้าหนาว “ช่องเย็น” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นจุดสูงสุดของถนนคลองลาน-อุ้งผาง มีความสูงประมาณ 1,340 เมตรจากระดับน้ำทะเล อุณหภูมิทั้งปีเฉลี่ยต่ำกว่า 20 องศา เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีสายลมพัดผ่านช่องเขาตลอดเวลาจึงถูกขนานนามว่า “ช่องเย็น”นักท่องเมี่ยวนิยมไปกางเต๊นท์

จังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองพระชนกจักรี”ต้นกำเนิดแห่งราชวงศ์ มีประเพณี “ตักบาตรเทโว”
ที่จัดขึ้นในวัน ออกพรรษา พระสงฆ์เดินลงมาจากยอดเขาสะแกกรัง 449 ขั้นเพื่อลงมารับบาตรประชาชน และนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร เป็นผืนป่าอนุรักษ์ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาณาเขตเกือบ 2 ล้านไร่อุดมไปด้วยป่าที่มีความหลากหลายของพืชพันธุ์ ได้รับการประกาศจาก UNESCO ในปีพ.ศ.2534 นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยว วัดจันทาราม(วัดท่าซุง) มีวิหารแก้ว 100 เมตรตกแต่งประดับด้วยแก้วใสวาววับ ภายในวิหารมีโลงแก้วบรรจุสรีระองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

นครสวรรค์
นครสวรรค์เป็นเมืองที่ตั้งของจุดกำเนิดแม่น้ำ”เจ้าพระยา” สมัยก่อนเรียกว่าเมือง “ชอนตะวัน” และ “ปากน้ำโพ”
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฯบึงบอระเพ็ด เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงบอระเพ็ดได้ชื่อว่า”ทะเลเหนือ”หรือ “จอมบึง”เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ในเดือนพ.ย.-มี.ค.จะมีนกน้ำเป็นจำนวนมากอพยพมาอาศัยอยู่ในเกาะกลางบึง นักท่องเที่ยวนิยม ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญ งานประเพณีแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ช่วงเทศกาลตรุษจีน

พิจิตร
พิจิตร มีความหมายว่า “เมืองงาม”เป็นเมืองเก่าแก่สมัยสุโขทัย ปรากฏข้อความในศิลาจารึกหลักที่ 8 รัชกาลพระยาลิไทเรียกว่าเมือง”สระหลวง” บึงสีไฟ เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจชาวเมืองพิจิตร มีรูปั้น “พระยาชาละวัน” ที่มีที่มาจากวรรณคดีเรื่อง “ไกรทอง”บทพระราชนิพนธ์ ร.2 เป็นรูปปั้นจระเข้ มีความยาว 38 เมตร ภายในตัวจระเข้เป็นห้องประชุมขนาดเล็ก ประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ แรกของเดือน ก.ย.ทุกปีบริเวณท่าน้ำหน้าวัดท่าหลวง ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้ำน่าน ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง “หลวงพ่อเพชร” นอกจากนี้ยังมีวัดโพธิ์ประทับช้าง สถานที่ประสูติของพระเจ้าเสือในสมุยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกมาตุภูมิของพระองค์

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*