รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

 

คุณสุเมธ งามเจริญ(ที่ 2 จากซ้ายมือ) นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2559 จากพลอากาศตรี น้อย ภาคเพิ่ม ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*