สัมมนาวิทยุการบิน @โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

สัมมนาวิทยุการบิน @โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ตเมื่อเร็วๆนี้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย วิญูญู ศรีวงษ์ (นั่ง ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบินกรุงเทพและศุภณัฐฏ์ หาญณรงค์ศักดิ์ (นั่ง กลาง) ผู้อำนวยการปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบินกรุงเทพ จัดสัมมนาหัวข้อ
” ATC เชื่อมน่านฟ้าไทย Area – Approach – Aerodrome ” ณ ห้องครูว์เล้าจน์ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต โดยมีเถลิงศักดิ์ ผาทอง
(นั่ง ที่สองจากขวา) ผู้อำนวยการปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพ ร่วมงานดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
นฤมล เฑียรฆโรจนกุล
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
โทร: 086-5656-071, 0-2131-1021 Email: marcom@novotelairportbkk.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*