Talk of The Town

ม.รังสิตจัดสัมมนาอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศเพื่อให้ทันยุค GenZ

July 24, 2016 Manachai Thammaraj 0

ม.รังสิตจัดสัมมนาอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศเพื่อให้ทันยุค GenZ การบรรยายโครงการร้อยรวมเป็นหนึ่ง: แนะแนวยุค Gen Z ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา และฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาครูแนะแนวทั่วประเทศไทยในโครงการร้อยรวมเป็นหนึ่ง: แนะแนวยุค Gen Z” ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิต พัทยา ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา และฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาครูแนะแนวทั่วประเทศไทยในโครงการร้อยรวมเป็นหนึ่ง: แนะแนวยุค Gen Z” ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิต พัทยา จังหวัดชลบุรี ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ […]