พิธีร่วมลงนาม การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ AIM, LSE(London Stock Exchange) ประเทศอังกฤษ

ครั้งแรกในไทย กับการเปลี่ยนโฉมภาคการเงินการลงทุนและระดมทุนในตลาดทุนระดับ World Class การระดมทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ AIM, LSE(London Stock Exchange) ประเทศอังกฤษ
สำหรับ บริษัท เอมไทยเบญจศิริกิจริมปิง กรุ๊ป อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด โดย WH Ireland plc. (UK) และ Winton Associates ltd. (UK)
และ กองทุน Private Fund feeder to Private Equity Fund (PE) ที่ร่วมส่วนทุน PRE IPO ในตลาดหลักทรัพย์ชั้นหนึ่งนานาชาติประเทศที่พัฒนาแล้ว สำหรับสนับสนุนการลงทุนบริษัททุกขนาด SML (Small Medium Large Enterprise) ใน อุตสาหกรรม หลักของ ASEAN

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน

ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย เป็นประธานในพิธีร่วมลงนาม การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ AIM, LSE(London Stock Exchange) ประเทศอังกฤษ
โดย WH-Ireland Plc. ซึ่งเป็น Nominated Advisor (NOMAD), โดย Mr. Chris Fielding, Managing Director, ผู้สนับสนุนและอนุมัติ (Private Regulator) บริษัทเข้าจดทะเบียนที่มีส่วนแบ่งการตลาดใหญ่อันดับที่ 1 ในตลาดเติบโต Alternative Investment Market (AIM), ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange), ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (International Stock Exchange) ที่มีขนาดใหญ่ (Market Capitalization) เป็นอันดับ 5 และเก่าแก่ที่สุดของโลก
ได้ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาร่วม(Co Advisor), Winton Associates Ltd. จากประเทศอังกฤษ โดย Mr. Nigel Allmond, Executive Director และ ดร.วรวุฒิ คงศิลป์, Senior Partner ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) ทางด้านการบริหารและจัดการระดมทุนระหว่างประเทศ (International) ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ผ่านสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำระดับนานาชาติรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ชั้นหนึ่งของโลกในประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ สิงคโปร์, ฮ่องกง, ออสเตรเลีย, อังกฤษ และ อเมริกา ภายใต้ระบบเปิดเผยสาธารณะ (Disclosure System)

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

Mr. Chris Fielding, Managing Director

ทั้งนี้ บริษัท เอมไทยเบญจศิริกิจริมปิง กรุ๊ป อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือว่า เป็นบริษัทในธุรกิจ ภาค เกษตรกรรมและอาหาร บริษัทแรกในประเทศไทย ได้ร่วมลงนามสัญญา (Signing Ceremony) นำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ AIM, LSE(London Stock Exchange) ในประเทศอังกฤษ โดย Nominated Advisor (NOMAD) as Wh Ireland plc. and Winton Associates ltd. (UK), Co Advisor

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน

นายวีระ บำรุงศรี ประธานกรรมการ บริษัท เอมไทยเบญจศิริกิจริมปิง กรุ๊ป อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

พร้อมกันนั้น กองทุน Private Fund feeder to Private Equity Fund (PE) ที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Renaissance จำกัด โดย นาย ยิปพงษ์ สินเจิมสิริ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ที่ร่วมส่วนทุน PRE IPO ของบริษัทที่กำลังดำเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชั้นหนึ่งนานาชาติประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถสนับสนุนร่วมส่วนทุน บริษัททุกขนาด SML (Small Medium Large Enterprise) ใน อุตสาหกรรม หลักของ ASEAN ได้แก่ เกษตรกรรม, สมุนไพร, กัญชา กัญชง, อสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยว, พลังงาน, และอื่นๆอีกมาก สำหรับ นักลงทุนขนาดใหญ่พิเศษเท่านั้น (Accredited Investor) พร้อมผลตอบแทนที่สูงและความเสี่ยงที่น้อยกว่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบันพร้อมนโยบายการออกจาการลงทุน (Exit Strategy) ในระยะเวลาเฉลี่ยน้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ทางกองทุน PE ในประเทศสิงคโปร์ ได้ทำงานร่วมกันกับ บริษัทที่ปรึกษาและบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Company) ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีคณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาจากหน่วยงานเอกชน และรัฐหลายภาคส่วน อาทิ เช่นฯพณฯ อำนวย ปะติเส, อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นาย จิตรกร ลากุล, นายกสมาคมเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อยางพาราและการเกษตรไทย(สศยท), ดร.ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน, คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข.ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์,ฯลฯ เพื่อเป็นก้าวสำคัญของการผลักดันภาคธุรกิจเกิดการลงทุนในตลาดโลกและส่งเสริมการลงทุนของกองทุนสำหรับบริษัทที่มีคุณภาพใน ASEAN รวมทั้ง ประเทศไทย
นายวีระ บำรุงศรี ประธานกรรมการ บริษัท เอมไทยเบญจศิริกิจริมปิง กรุ๊ป อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า การลงนามสัญญาในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จเพียงขั้นแรก และภายในปี 2565 ทางบริษัทมั่นใจถึงศักยภาพของ บริษัท เอมไทยเบญจศิริกิจริมปิง กรุ๊ป อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ในการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเรามั่นใจในที่ปรึกษาทางการเงิน Nominated Advisor (NOMAD) as Wh Ireland plc. and Winton Associates ltd. (UK), Co Advisor ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียด ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ AIM, LSE (London Stock Exchange) ในประเทศประเทศอังกฤษ ตามระบบเปิดเผยสาธารณะ (Disclosure Based) ของประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้ภายในกลางปี 2565 อย่างแน่นอน
นายวีระ บำรุงศรี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ กล่าวอีกว่า บริษัท นครสวรรค์เบญจศิริกิจ เป็นบริษัทที่รับซื้อข้าวโพดโดยตรงจากเกษตรกรและพ่อค้าผู้รวบรวมในท้องถิ่นนำมาขายให้กับบริษัท โดยมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์เป็นเส้นทางผ่านของทั้ง 16 จังหวัดภาคเหนือ ที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดเกือบทั้งหมดของประเทศ และส่งขายไปยังตลาดต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ ถือเป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรจังหวัดนครสวรรค์เป็นตลาดกลางที่เกษตรกร ให้ความเชื่อมั่นและมีการซื้อขายในตลาดกว่า 400 ถึง 500 ตันต่อวัน เป็นตลาดกลางค้าส่งผักที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน ไม่เพียงเท่านั้นบริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจห้องเย็น เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อรอการจำหน่ายอีกด้วย

นายธนรัชต์ ส่งเสริมอุดมชัย, นาย ปัญญากร แจ่มใส, และ นาย พีระวิทย์ เทศสมบูรณ์, กรรมการผู้จัดการ ทั้งสามท่าน ร่วมกล่าว เพิ่มเติมว่า บริษัท เอมไทยเบญจศิริกิจริมปิง กรุ๊ป อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ อาหารอบแห้ง อาหารทานเล่น ซึ่งปัจจุบันได้ผลิตผักและผลไม้อบแห้งส่งไปจำหน่ายในทวีปยุโรปอเมริกา ตะวันออกกลางและเอเชียกว่า 10 ประเทศ โดยในประเทศอังกฤษได้จัดจำหน่ายให้กับสตาร์บัคส์ภายใต้ชื่อ J Friuts และเพื่อความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทฯ ได้ผลักดันแนวคิดการร่วมทุน 3 บริษัท เป็นโฮลดิ้งคอมปะนี ทั้งสามบริษัท คือ บริษัทนครสวรรค์เบญจศิริกิจ จำกัด บริษัทวานิชสยามจำกัด และบริษัทเอ็มไทยจำกัด เนื่องจากบริษัททั้งสามเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรมาเป็นระยะเวลายาวนาน
“การที่บริษัททั้งสามมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับพืชการเกษตรทั้งผักและผลไม้ และมีพื้นที่ในการหาแหล่งวัตถุดิบอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน จึงเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญของประเทศ คือ เขตภาคเหนือแนวคิดพี่จะรวมกันเป็นโฮลดิ้ง company โดยใช้ฐานการผลิตในจังหวัดนครสวรรค์เป็นที่รับซื้อสินค้าทางการเกษตร เช่น ผัก จังหวัดตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ผลไม้ มะม่วง จังหวัดพิจิตร ส้มโอ จังหวัดชัยนาท ทุเรียน จังหวัดสุโขทัยและอุตรดิตถ์ สับปะรด จังหวัดเชียงราย ข้าวโพด จังหวัดตาก พะเยา เชียงราย เป็นต้น ซึ่งการรวมกันจะทำให้แต่ละบริษัทมีโอกาส เข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายในการบริหารต้นทุนสินค้ามีความคุ้มค่ามากขึ้น โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในการซื้อสินค้าเกษตรของ บริษัท นครสวรรค์เบญจศิริกิจ ความสามารถในการรวบรวมสินค้าและเก็บรักษา คุณภาพของห้องเย็นตลาดริมปิงและการมีประสบการณ์ในการแปรรูป สินค้าผักผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการส่งออก จึงเปรียบเสมือนการผนึกกำลังของสามบริษัท ให้มีความสอดคล้องกันในเชิงธุรกิจเพื่อเป้าหมายของการเจริญเติบโตภาคสินค้าเกษตรของประเทศไทยในอนาคต” นายพรวิศิษฐ์ แจ่มใส
รองประธานกรรมการ บริษัท เอมไทยเบญจศิริกิจริมปิง กรุ๊ป อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวสรุป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : บริษัท เจพี วัน คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ปรึกษาส่วนงานประชาสัมพันธ์
นายจตุพล ศิริเดช 099 519 3641 // นางสาวนงลักษณ์ พิลาแพง 061 514 2646

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*