สทท. จัดกิจกรรม”สื่อสัญจร ระยองฮิ ปลอดโควิด” สานสัมพันธ์ กิน-ดื่ม-เที่ยว ตอกย้ำเมืองระยอง ปลอดโรคโควิด-19 การันตี100% ประกันจ่าย 100,000 บาท

สทท. จัดกิจกรรม”สื่อสัญจร ระยองฮิ ปลอดโควิด” สานสัมพันธ์ กิน-ดื่ม-เที่ยว ตอกย้ำเมืองระยอง ปลอดโรคโควิด-19 การันตี100% ประกันจ่าย 100,000 บาท

จากสถานการณ์วิกฤตด้านเศรษฐกิจ ซ้ำร้ายการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 กลับมาอีกระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดระยอง สร้างความวิตกกังวลให้เเก่นักลงทุนเเละประชาชน ทั้งภายในเเละจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก สภาอุตหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จึงได้พาสื่อสัญจรลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดระยอง สร้างความมั่นใจว่าพื้นที่ในจังหวัดยังคงปลอดภัยไร้การเเพร่เชื้อโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

ในภาพอาจจะมี 23 คน, รวมถึง บันทึก คนแบกเป้, Surangrat Raksuk, Suraphan Sangthong และ Srayuth Somboon, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

กิจกรรมสื่อสัญจร กิน-ดื่ม-เที่ยว ในครั้งนี้ สทท. ได้พาสื่อมวลจากส่วนกลางหลายแขนงด้านท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศกว่า 40 คนได้ไปเยือนเเหล่งเรียนรู้ดีเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งท่องเที่ยวเลื่องชื่ออย่างเกาะเสม็ดที่ยังสวยงามเหมือนเดิม โดยมีลำดับดังต่อไป

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ต้นพืช, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

 

ในภาพอาจจะมี อาหาร

ในภาพอาจจะมี รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี ตาราง, อาหาร และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง บันทึก คนแบกเป้, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง

– 1. บ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอเเกลง ซึ่งถือเป็นพื้นที่เรียนรู้การเกษตรต้นเเบบฉบับชาวบ้านต้น ที่จัดตั้งขึ้นจากการพึ่งพาตนเองตามธรรมชาติของคนชุมชน ในพื้นที่มีทั้งโฮมสเตย์ รถรางชมสวน เเปลงเกษตรปลอดสารเคมี มีความน่าสนใจที้หลากหลาย สมฉายามหาวิทยาลัยบ้านนอกเมืองระยอง หรือมหาวิทยาลัยบ้านนอก ชุมชนบ้านจำรุง แหล่งเรียนรู้นอกตำรา มหาวิทยาลัยบ้านนอก ชุมชนบ้านจำรุง แหล่งเรียนรู้นอกตำรา

มหาวิทยาลัยบ้านนอกชุมชนบ้านจำรุง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนที่สนใจในเรื่องของการทำการเกษตรหลายพันคนต่อปี มุ่งเน้นเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรแบบครบวงจร โดยเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนทำให้เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ นอกจากจะมีองค์ความรู้ในเรื่องของการเกษตรต่าง ๆ ให้เลือกศึกษามากมาย ยังมีบริการบ้านพักโฮมสเตย์พาเที่ยวชมวิถีชีวิตแบบชาวสวน ชมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น บริการอาหารปลอดสารพิษ ของฝากและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตภายในชุมชน ผลิตโดยคนในชุมชน และจำหน่ายโดยคนในชุมชน คุณชาติชาย เหลืองเจริญ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยบ้านนอกเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง ได้ยึดแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการจัดการชุมชนแห่งนี้ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันบ้านจำรุงได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรมีโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างได้อย่างเต็มที่ ถ้าฤดูผลไม้ก็สามารถเลือกชิม ช็อป ทั้งทุเรียน เงาะ ลางสาดและผักปลอดสารพิษอื่นๆได้อย่างเต็มที่

 

-2.OTOP บ้านมาบเหลาชะโอนโอท็อปเลื่องชื่อเมืองระยอง

ในภาพอาจจะมี รองเท้าในภาพอาจจะมี รองเท้า และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง Suraphan Sangthong และ Srayuth Somboon, ต้นไม้, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง
บ้านมาบเหลาชะโอนเป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนแบบเรียบง่าย ใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสาร และอาหารพื้นบ้านที่เน้นอาหารทะเลที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งจากที่รอบบึงสำนักใหญ่มีต้นกระจูดขึ้น เป็นจำนวนมาก จึงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยแต่เดิมชาวบ้านใช้ประโยชน์จากต้นกระจูด ในการ
ผูกมัดสิ่งของต่างๆ สานเป็นเสื่อและกระสอบใส่น้ำตาล เพื่อเป็นของบรรณาการ มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา นับเป็นเวลากว่า 200 ปี มาแล้วดังนั้น การสานเสื่อกระจูด จึงเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านมาบเหลาชะโอน ที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันโดยได้จัดตั้งกลุ่มจักสานกระจูดขึ้น เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2544 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสามัคคี และนำวัตถุดิบที่มีมากมายมาแปรรูป เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์เด่นของชาว มาบเหลาชะโอน

– ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด เช่น ประเภทกระเป๋าหิ้ว กระเป๋าสะพาย ประเภทกล่อง ประเภทตะกร้า หมวกกันแดด รองเท้าแตะ เสื่อกกก ฯลฯจากนั้นล้อหมุนต่อไปยัง”บ้านมาบเหลาชะโอน” หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เเหล่งจักสานบ้านกวีหมู่5 ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ศูนย์รวมภูมิปัญญาเก่าเเก่ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนานกว่า200 ปี จากกระจูดสู่เครื่องสานที่เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเช่นทุกวันนี้

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ตาราง และอาหาร

-3.ร่วมพิธีบวงสรวงและแก้บนต่อหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ช่วยปกป้องเมืองระยอง ให้รอดพ้นจาก Covid-19 คณะสื่อมวลชนยังได้เดินทางไปยังศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล ตำบลท่าประดู่เพื่อร่วมพิธีบวงสรวงและแก้บนต่อหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ช่วยปกป้องเมืองระยอง ให้รอดพ้นจาก”โควิด-19” โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง และตัวแทนพ่อค้า ประชาชนของจังหวัดระยองร่วมพิธี

 

ในภาพอาจจะมี มหาสมุทร, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, มหาสมุทร, ชายหาด, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง Srayuth Somboon, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

 

-4.สำรวจเกาะเสม็ดเกาะชื่อดังของระยองบริเวณหาดทรายแก้ว เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดจึงทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลมาพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก

โดยกิจกรรมพาสื่อสัญจรในครั้งนี้ คณะสื่อมวลชนได้เดินทางไปพัก ณ ตำนานป่า รีสอร์ท ภายใต้การสนับสนุนจาก นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายบรรเจิด อัญชลิพงศ์ ผู้บริหารโรงแรม เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก โดยมีนายไพรัตน์ อรุณเวสสะเศรษฐ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพ ให้การต้อนรับ

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงกิจกรรมสัญจรในครั้งนี้ว่าเป็นหนึ่งในมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจพื้นที่จังหวัดระยองในมิติด้านการท่องเที่ยวให้กลับมาเหมือนเดิม แม้ว่าจะมีการคลายล็อก และเริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้ามาในพื้นที่บ้างแล้วก็ตาม แต่การที่นักท่องเที่ยวได้ยกเลิกการเดินทาง 100% ส่งผลกระทบในพื้นที่ใกล้เคียงในแถบจังหวัดทางภาคตะวันออกที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพียง 30% เท่านั้น แนวทางแก้ปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันมีผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกว่า 8,000 ราย เข้ารับการตรวจคัดกรองแล้ว พบว่าไม่มีใครติดเชื้อโควิด-19 ตนเองเป็นชาวจังหวัดระยอง ขอยืนยันว่าในขณะนี้ จังหวัดระยองปลอดภัย เที่ยวได้ 100% และจะต้องการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองให้กลับคืนมาโดยเร็ว ซึ่งที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าทางจังหวัดจะเน้นการส่งเสริมให้คนไทยท่องเที่ยวภายใน แต่ก็ยังต้องการนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ซึ่งหากยังไม่มีเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา ก็จะส่งผลกระทบให้กับศูนย์การท่องเที่ยวอย่างมหาศาล ทั้งนี้ในปี 2562 ที่ผ่านมา ประเทศไทยนั้นมีรายได้จากนักท่องเที่ยว 3.3 ล้านล้านบาท ต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นรายได้จากคนไทย ที่ออกมาท่องเที่ยวภายในประเทศ จำนวน 1 ล้านล้านบาท ส่วนที่เหลือ เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ขณะที่ รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หากแต่ช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 มีรายได้เข้าประเทศ เพียง 4 แสนล้านบาท ส่วนไตรมาสที่ 2 และ 3 รายได้จากต่างชาติเป็นศูนย์ และหากไตรมาสสุดท้ายปีนี้ รัฐบาลเปิดประเทศ ให้นักท่องเที่ยวเข้ามา ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนมากขึ้นและมีการใช้จ่ายมากขึ้นในประเทศ รายได้ก็จะกลับมาดังเดิม

ประธาน สทท. ยังได้ย้ำชัดถึงก้าวต่อไปของหน่วยงาน คือการรุก 5 ภูมิภาค เดินหน้านโยบายการท่องเที่ยวเเบบ New Normal โดยสร้างการรับรู้เเนวคิดดังกล่าวควบคู่ไปกับการทำ Social distancing รวมทั้งการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ( SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration) ซึ่งเป็น โครงการยกระดับความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมควบคุมโรค ,กรมอนามัย ,กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อเป็นเครื่องการันตีให้กับนักท่องเที่ยวว่า หากเห็นโลโก้ SHA ก็ยืนยันได้ว่าผู้ประกอบการรายนั้น ทำตามเงื่อนไขของรัฐ ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ สามารถท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ ไม่เสี่ยงต่อการติดโรคระบาดอีกด้วย

ด้าน นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ระบุว่า หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่า ปัจจุบันไม่มีการติดเชื้อ และระยอง OK ปลอดภัย สามารถท่องเที่ยวได้ 100% ซึ่งทางจังหวัด ก็ได้เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ล่าสุดทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตอบรับจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษขึ้น 2 คู่ด้วยกัน โดยคู่แรกเป็นทีมรวมดารา ปะทะกับทีม VIP คณะรัฐมนตรี ส่วนคู่ที่2 เป็นทีมระยอง เอฟซี ปะทะแข้งกับทีมชลบุรี เอฟซี ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ โดยทั้ง 2 คู่ จะจัดการแข่งขันกันแบบมีผู้ชมภายใต้เงื่อนไขการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ออกโรงจัดกิจกรรม Happy Bike ไร้โควิด ในรูปแบบ New Normal ขึ้น ปลุกกระเเสสุขภาพเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งจัดในช่วงวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ณ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส จังหวัดระยอง ภายใต้ข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐาน SHA โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชน และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ

โดยกิจกรรม Happy Bike ไร้โควิด เเบ่งออก 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 การปั่นจักรยานท่องเที่ยว “ตามประแส” ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นกิจกรรมการปั่นจักรยานชมทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอประแส จังหวัดระยอง เริ่มต้นจาก อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส-วนขึ้นสะพานประแสสิน- เลี้ยวซ้ายไปถ่ายรูปที่จุดชมวิวแหลมสน-วนกลับทางเดิม แวะวัดตะเคียนงาม รับฟังเรื่องราวจากมัคคุเทศก์น้อย- ข้ามสะพานหนามโพง ไปสักการะศาลกรมหลวงชุมพร-ขากลับปั่นเข้าตลาดปะตุ๊ ชิมขนมท้องถิ่น-กลับมาจบกิจกรรมที่อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส ระยะทางรวม 15 กิโลเมตร ซึ่งในเส้นทางปั่นจักรยานจัดให้มีจุดชิมขนมท้องถิ่นจากฝีมือชาวบ้านชุมชนปากน้ำประแส ที่นำมาต้อนรับคณะนักปั่น เช่น ขนมชารส, ข้าวเกรียบอ่อน (โบราณ), ขนมตะไล, ขนมเบื้อง และตบท้ายด้วย “น้ำชาใบขลู่” ของดีขึ้นชื่อในอำเภอประแส เพื่อให้นักปั่นได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชุมชนปากน้ำประแส มีการสนับสนุนโครงการมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนวัดตะเคียนงามมาเล่าเรื่องราวของประวัติ ต้นตะเคียนใหญ่อายุ 500 ปี

ประเภทที่ 2 การปั่นจักรยาน “TEAM TOGETHER” ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 เป็นกิจกรรมการปั่นจักรยานทางไกลแบบไปด้วยกัน ไม่ทิ้งกัน เริ่มต้นจาก อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส-ถนนบูรพาชลทิต-จุดชมวิวเนินนางพญา-ปั่นวนกลับเส้นทางเดิม ระยะทางรวม 75 กิโลเมตร ระยะเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandfestival.org

ด้านนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าฯจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นจากข่าวที่มีชาวต่างชาติที่ติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาในพื้นที่จังหวัดระยอง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่านเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวระยอง ทำให้ชาวระยองเข้มแข็งและได้ร่วมมือกันอย่างสามัคคี เพื่อฝ่าฟันภาวะวิกฤตและสร้างความเชื่อมั่น รวมถึงเดินหน้าต่อไปด้วยกันในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและทุกภาคส่วนของจังหวัดระยอง วันนี้จึงมากราบสักการะพระองค์ท่านเพื่อเป็นสิริมงคลในการที่จะดำเนินธุรกิจและดำเนินกิจกรรมทุกๆอย่างต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, รวมถึง Khamjud Sakwong, ผู้คนกำลังยืน
พร้อมกันนี้ผู้ว่าฯระยองได้กล่าวเชิญชวนประชาชนให้มาท่องเที่ยว จังหวัดระยองให้มากๆ เพราะที่นี่มีของดีอยู่มากมาย มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติที่เป็นเชิงศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางสวนเกษตร สามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีส่วนบรรยากาศบริเวณท่าเรือเฟอร์รีที่มุ่งสู่เกาะเสม็ด สถานที่มีหาดทรายสวยที่สุดแห่งหนึ่งติดอันดับโลก พบว่ามีบรรดานักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆ นับพันทยอยกันนั่งเรือข้ามไปเที่ยวเกาะเสม็ดกันอย่างไม่ขาดสาย ทำให้ร้านค้า ร้านอาหารโรงแรม รีสอร์ท และผู้ประกอบการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต่างเร่งให้บริการอย่างมีความสุข เพราะนั่นหมายถึงเศรษฐกิจของระยองกำลังจะกลับมาดีเหมือนเดิม หลังจากซบเซามานานหลายเดือน โดยมีคุณไพรัตน์ อรุณเวสสะเศรษฐ นายกเทศมนตรีบ้านเพมาดูแลอย่างใกล้ชิด

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*