งานแถลงข่าวงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2562

ฉลองตรุษจีนปีกุน  ร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ในงาน ตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2562 กับบรรยากาศมงคลภายใต้แนวคิด “ปีหมูทอง ร่ำรวย สมบูรณ์ พูนสุข” พร้อมใจกันร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ในภาพอาจจะมี 6 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

กรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์  คณะกรรมการการจัดงานตรุษจีนเยาวราช  ประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ และ สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกันจัดงานตรุษจีนเยาวราชในช่วงเทศกาลตรุษจีน (5-6 กุมภาพันธ์ 2562) ณ บริเวณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช และถนนต่อเนื่องในบริเวณใกล้เคียง โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และความสัมพันธ์ไทย-จีน  การแสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมงาน และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนในเยาวราช ทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562) เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โรงแรมเซี่ยงไฮ้ แมนชั่น ชั้น 6 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานแถลงข่าวและกล่าวถึงการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ในการร่วมกันจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2562

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และเด็ก

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

“เทศกาลตรุษจีนถือเป็นงานปีใหม่ของชาวจีนทั่วโลก รวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยด้วย โดยได้มีการจัดงานตรุษจีนเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2562 นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19  จนถือเป็นประเพณีที่สำคัญของชุมชนย่านเยาวราช กรุงเทพมหานครเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีตรุษจีน จึงได้ร่วมกับกลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์  นักธุรกิจ ภาคเอกชน และประชาชน ในท้องถิ่น จัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2562  โดยให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อร่วมจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี  นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ อาทิเช่น  สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินมาตรการในการดูแลในความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนับสนุนการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน หน้าพระพักตร์    และการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ใน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ทางสถานีโทรทัศน์ MCOTHD ช่อง  30,  สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย สนับสนุนการแสดงบนเวทีในค่ำคืนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สนับสนุนรถรางตลอดการจัดงาน เป็นต้น  จึงขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดมาทุกครั้งของการจัดงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้   เพื่อเป็นการอนุรักษ์  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ธำรงอยู่ และสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการจัดงานประเพณีของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ให้เดินทางมาท่องเที่ยว และร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ (ตรุษจีน) ถือเป็นการเสริมสร้างรายได้ และเป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น สำหรับในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน   ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. ณ  ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วงเวียนโอเดี้ยน  จึงขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

ในปีมหามงคลนี้ คณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2562  จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร และกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  พร้อมร่วมอวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เนื่องในเทศกาลตรุษจีนเยาวราช   ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ถนนเยาวราช

และในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ  ร่วมเที่ยวงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2562   ระหว่างวันที่  5-6 กุมภาพันธ์ 2562  ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน บริเวณ               ถนนเยาวราช  เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

         

          นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ ประธานประชาคมเขตสัมพันธวงศ์  กล่าวถึงกิจกรรมภายในงาน การมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากภาคเอกชนและห้างร้านต่างๆ  ในชุมชนเยาวราช ว่า

“การจัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2562 ในปีนี้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช และถนนต่อเนื่องบริเวณใกล้เคียง เป็นความร่วมมือระหว่าง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ กลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ นักธุรกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น  ได้ร่วมมือร่วมใจกัน สนับสนุนการจัดงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยและ โดยเฉพาะการส่งเสริมรายได้ให้กับท้องถิ่นเยาวราช และร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ (ตรุษจีน)

ในปีมหามงคลนี้ ทางคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2562 ได้ร่วมกันจัดงานให้ยิ่งใหญ่ ให้ชมตลอดงานทั้ง 2 วัน  ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน   โดยในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน การแสดงมายากลเปลี่ยนหน้ากาก การแสดงงิ้ว และคอนเสิร์ตจากศิลปิน ริท เดอะสตาร์ และ วงพาราด็อกซ์  ส่วนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  มีการโชว์ปรุงอาหารจีนร่วมสมัย เมนู “ผัดหมี่ภูเขาทอง” จากหม่อมหลวงขวัญทิพย์   เทวกุล (หม่อมป้อม)  การแสดงโชว์  การเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย ถึง 2 ชุด  การแสดงโชว์การเชิดสิงโต 18 หัว การแสดงรำทวนและร่ายรำจีน การแสดงมายากลจีน การแสดง “มังกรทองเฉลิมพระเกียรติ” และปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตจากศิลปิน ลุลา และ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ และศิลปินชื่อดัง วง  BNK 48 นอกจากนั้นเรายังมีจับฉลากมอบรางวัลให้ผู้โชคดี ให้สมกับปีมงคล  “ปีหมูทอง ร่ำรวย สมบูรณ์ พูนสุข”

 

          คุณสุจิตรา จงชาณสิทโธ   รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)   ได้กล่าวถึงการการสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นเยาวราช รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรม ในการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2562 ว่า

“ในปีนี้ กำหนดให้มีการจัดงานระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช และถนนต่อเนื่องบริเวณใกล้เคียง ไปถึงแยกราชวงศ์  เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร  โดย  สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์   สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์   กลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์  นักธุรกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น

เขตสัมพันธวงศ์เป็นพื้นที่ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ว่าเป็นย่านไชน่าทาวน์ของเมืองไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติ อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น”

 

          นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ประธานฝ่ายรับเสด็จพระราชดำเนิน  กล่าวถึงการเตรียมความ พร้อมด้านการรับเสด็จ ว่า

“การจัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2562 นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2562  ณ  บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6

รอบพระชนมพรรษา ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น.   ในวันดังกล่าว ได้มีหมายกำหนดการเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนิน ดังนี้

ทรงนมัสการพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จากนั้นเสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา,   ทอดพระเนตรการแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและการแสดงจากประเทศไทย

ต่อจากนั้นเสด็จ ฯ โดยรถรางไปยังมูลนิธิเทียนฟ้าเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่กวนอิม  และเสด็จทอดพระเนตรบูธ Royal Project อาทิ ร้านภูฟ้า ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสา-อัยยิกาเจ้า  ร้านมูลนิธิมหาจักกรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้านดอยตุง  ร้านมูลนิธิชัยพัฒนา และร้านมูลนิธิรามาธิบดี    ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2562 ณ บริเวณซุ้มฉายพระรูป, ทอดพระเนตร  บูธการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และบูธ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  (โครงการประชารัฐสนับสนุนชุมชน)

จากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังหน้าร้านเด็กสมบูรณ์  ถนนเยาวราช  (จุดถวายของธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเยาวราช)   จากนั้นเสด็จฯ  ห้างขายยาเซี้ยงเฮงฮั่วกี่ และ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเยาวราช แล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ โดยรถยนต์พระที่นั่ง

 

ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง การสนับสนุนการจัดงานในด้านต่างๆ รวมถึงการแสดงจากศิลปิน BNK 48  ที่มาร่วมโชว์ในงาน  นับว่าเป็นไฮไลท์ของงานอีกอย่างหนึ่งว่า

“ ในปีมหามงคลนี้ ทางสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2562 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแสดง ที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทย-จีน ที่งดงามยาวนาน และหาชมได้ยาก เช่น การแสดงงิ้ว  การแสดงเชิดสิงโต และการแสดงมังกร และการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง ซึ่งเอามารวมไว้ที่งานนี้   ให้ผู้ร่วมงานได้ชมแบบเต็มอิ่มทั้ง 2 วัน ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน  มีการแสดงสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ทุกท่านได้ชม  โดยเฉพาะไฮไลท์ของงาน ที่ทางสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย นำมามอบให้ คือ การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินวง  BNK 48 อย่างเต็มอิ่ม ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562”  จึงอยากขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าร่วมงาน”

 

พลตำรวจตรีพัฒนา  เพศยนาวิน ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6   กล่าวถึงการเตรียมการเรื่องการรักษาความปลอดภัย และการจราจร

“ด้านการจราจรจะมีการปิดการจราจร ตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถึง แยกราชวงศ์ โดยจะทำการปิดการจราจร ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00.00 – 05.30 น. ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 จะเริ่มเปิดถนนทางเข้าให้เข้าได้แค่ช่องจราจรเดียว และในเวลา 24.00 น. ของวันดังกล่าว ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.00 น. จะปิดการจราจรเต็มพื้นที่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และ จัดเส้นทางจราจรทางเลี่ยงให้แก่ประชาชนที่มีความจำเป็นจะต้องผ่านบริเวณดังกล่าว”

“ด้านการรักษาความปลอดภัย ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ทหาร พัน.ร.นรด. และ อปพร. เตรียมพร้อมในการดูแลประชาชน    ในด้านความปลอดภัย โดยจะมีกำลัง  ทั้งในและนอกเครื่องแบบประจำในจุดต่างๆ ทั้งพื้นที่ตลอดการจัดงาน รวมทั้งมีการบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางการจัดงาน นอกจากนี้ยังได้มีการประสานกำลังเจ้าหน้าที่จากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การสนับสนุนกรณีเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ด้วย”

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับ คณะกรรมการการจัดงานตรุษจีนเยาวราช             ปี 2562  ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกท่าน มาร่วมเที่ยวงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช  พร้อมสนุกกับกิจกรรม ลุ้นรับโชค พร้อมไหว้พระ ขอพร เสริมสร้างมงคลแก่ชีวิต แก้ปีชง ตามความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีน ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 นี้”

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*