OTOP นวัตวิถีชุมชน เชิญท่านท่องเที่ยวของดีจังหวัดอุบลราชธานี…จุดที่ 3

OTOP นวัตวิถีชุมชน เชิญท่านท่องเที่ยวของดีจังหวัดอุบลราชธานี…จุดที่ 3 จ.อุบลราชธานี ปักหมุดเช็คอิน Landmark ใหม่ @ บ้านค้อ พร้อมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน
เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง 7 อำเภอ 18 หมู่บ้าน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และเด็ก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ได้ดำเนินการตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุบลราชธานี
จัดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสื่อมวลชนเยี่ยมชม วิถีชีวิตชุมชน
เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง ใน 7 อำเภอ 18 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย อำเภอสว่างวีระวงศ์
อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอน้ำยืน อำเภอนาเยีย อำเภอเหล่าเสือโก้ก และอำเภอดอนมดแดง

ในภาพอาจจะมี 27 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี อาหาร

เส้นทางที่เจ็ด จัดการเปิดตัวโครงการฯ ใน วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ บ้านค้อ ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 08.00 -12.00 น.

ทั้งนี้มีชุมชนเข้าร่วม เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง จำนวน 1 หมู่บ้าน
ประกอบไปด้วย ชุมชนบ้านค้อ

โดยมี ตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นประธานในพิธี

นอกจากนี้ มีกิจกรรมมากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์สินค้า
OTOP นิทรรศการจำลองวิถีชุมชน นิทรรศการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียงกิจกรรมสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น และร่วมสนุกกับคณะหมอลำซิ่ง

ทั้งนี้ กิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน
เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง 7 อำเภอ 18 หมู่บ้าน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21กันยายน
ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045344628

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*