เปิดตัวกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เปิดตัวกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง 7 อำเภอ 18 หมู่บ้าน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนอยู่บนเวที

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเปิดตัว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสื่อมวลชนเยี่ยมชม วิถีชีวิตชุมชน เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตร พอเพียง ใน 7 อำเภอ 18 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอน้ำยืน อำเภอน้ำเยีย อำเภอเหล่าเสือโก้ก และอำเภอดอนมดแดง เส้นทางที่สองจัดการเปิดตัวโครงการฯ ใน วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ กลิ่นโคลนสาบควาย ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, เมฆ, พื้นหญ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ทั้งนี้ มีชุมชนเข้าร่วมเส้นทางเชิงนิเวศวิิถีเกษตรพอเพียง จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย ชุมชนบ้านสว่างอารมณ์ ตำบลไพบูลย์ชุมชมบ้านไพบูลย์ ตำบลไพบูลย์ และชุมชนบ้านโนนยาง ตำบลโคกสะอาด โดยมีนายพิสดาร ประดำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

อุบลราชธานีร่วมเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ มีกิจกรรมมากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP นิทรรศการจำลองวิถีชุมชน นิทรรศการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง กิจกรรมสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น พร้อมกิจกรรมบันเทิง และร่วมสนุกกับคณะหมอลำซิ่ง ทั้งนี้ กิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง 7 อำเภอ 18 หมู่บ้าน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กันยายน ถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-344628

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*