กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณียุติใบอนุญาติ สาขาพหลโยธิน และบางนา

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานของ
บริษัทจัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด และ บริษัทจัดหางานอเด็คโก้ บางนา จำกัดผ่านสำนักข่าวและสื่อโซเชียลต่าง ๆ นั้น

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทยขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวว่า เนื่องจากเหตุการยุติใบอนุญาตจากสาขาพหลโยธิน และสาขาบางนา ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวมศูนย์บัญชาการด้านการสรรหาบุคลากร (Adecco Talent Recruitment Center) โดยมุ่งขยายการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครเพื่อสอดคล้องกับนโยบายธุรกิจในปี 2561 ของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย โดยใช้ชื่อใหม่ว่า บริษัทจัดหางานอเด็คโก้ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ 388 อาคารเอส.พี. ชั้น 11 โซนเอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02 121 3555 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ลูกค้าและผู้สมัครสามารถติดต่อกับอเด็คโก้ทุกสาขาได้ตามปกติ โดยสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.adecco.co.th

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*