งาน ProPak Asia 2017

งาน ProPak Asia 2017

นวัตกรรมเครื่องจักรระดับโลกกว่า 4,500 รายการ ร่วมฉลอง 25 ปี งานโพรแพ็ค เอเชียภาครัฐ เอกชนไทย-ต่างประเทศ จัดกิจกรรมพร้อมขนนวัตกรรมเครื่องจักรระดับโลกกว่า 4,500 รายการ ร่วมฉลอง 25 ปี งานโพรแพ็ค เอเชียหวังผลักดันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 คาดมูลค่าการค้าปีนี้สูงถึง 29,000 ล้านบาท

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี 2 คน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ภาครัฐจุดพลุปฏิวัติภาคอุตสาหกรรมไทย เน้นเดินหน้าพัฒนาภาคการผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า แข่งขันได้ทั่วโลก โดยล่าสุดร่วมมือเอกชนไทยและต่างประเทศกว่า1,800 ราย จัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2017 พร้อมร่วมฉลองครบรอบ 25 ปี ด้วยการขนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรระดับโลกล่าสุดโชว์กว่า 4,500 รายการ หวังสร้างประสบการณ์ สร้างการเรียนรู้ และ การเจรจาธุรกิจแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทยขนาดใหญ่-เอสเอ็มอี คาดมูลค่าการค้าและการเจรจาธุรกิจปีนี้สูงถึง 29,000 ล้านบาท

นายภานุวัฒน์ตรียางกูรศรีรองอธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงการผลักดันและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 ว่า นโยบายของรัฐและกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น ซึ่งไทยถือเป็นผู้ผลิตที่สำคัญของกลุ่มประเทศอาเซียน ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานสูงและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาการผลิตให้ทันสมัย และ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แข่งขันกับตลาดโลกได้

ดังนั้นผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ กลาง และ เอสเอ็มอี จึงควรปรับตัวและให้ความสำคัญกับการพัฒนาการผลิตด้วยนวัตกรรมให้มากขึ้น ซึ่งการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย2017 เป็นหนึ่งในงานที่มีบทบาสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมของไทย โดยเป็นการเปิดโอกาสที่จะเชื่อมต่อ เรียนรู้ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ผลิตและบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก ซึ่งมีความองค์รู้เป็นผู้นำในนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งด้านการผลิตและบรรจุภัณฑ์ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ กลาง และ เอสเอ็มอี ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น

ด้าน นายจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส ในฐานะผู้จัดงานกล่าวถึงความสำคัญของการจัดงานโพรแพ็ค เอเชียว่า การจัดงานครั้งนี้นับเป็นปีพิเศษของการฉลองครบรอบ 25 ปีซึ่งทุกครั้งของการจัดงานต่างได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจนวันนี้งานโพรแพ็ค เอเชียเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การแปรรูป และ บรรจุภัณฑ์ ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย

ซึ่งการจัดงาน โพรแพ็คเอเชีย 2017 ในปีนี้จะมีขนาดการจัดงานใหญ่ขึ้น25% ครอบคลุมพื้นที่ 55,000 ตารางเมตร เต็มพื้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีภาครัฐ องค์กรอุตสาหกรรม และ บริษัทชั้นนำร่วมจัดแสดงงานกว่า1,800 ราย จาก 42 ประเทศทั่วโลก มีเครื่องจักรที่ทันสมัยล่าสุดจัดแสดงในงานถึง 4,500 เครื่องจักรภายในงานประกอบด้วย 17 พาวิลเลี่ยนจากประเทศผู้ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำของโลก อาทิ ออสเตเลีย, จีน, เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, สิงคโปร์, สเปน, ไต้หวัน, อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา และพาวีเลี่ยนเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมขนมหวาน (Confectionary Pavilion) จาก เยอรมันนี และ อิตาลี โดยในงานได้แบ่งเป็น9 โซนอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ProcessingTechAsia(เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป), PackagingTechAsia (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์), DrinkTechAsia (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม), PharmaTechAsia (เทคโนโลยีด้านเภสัชกรรม), Lab&TestAsia (อุตสาหกรรมด้านการทดลองและงานวิจัย), MaterialsAsia (อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป), Coding,Marking&LabellingAsia(การใส่รหัสสินค้าการพิมพ์ข้อความและฉลาก), Coldchain,Logisitics&WarehousingAsia (ห้องแช่แข็งโลจิสติกส์และคลังสินค้า) และ PrinTech Asia (อุตสาหกรรมการพิมพ์)

นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการจัดป ระชุมสัมมนาและกิจกรรมขององค์กร ต่างๆ อีกมากมาย อาทิ Food Innovation Asia Conference 2017, Food Innovation Contest 2017, Asia Drink Conference 2017, Thai Beverage Industry Association with Ministry of Health Seminar, PharmaTech Seminar 2017, Thai Packaging Centre and TISTR Conference 2017, The Department of Industrial Promotion Seminar 2017, The FoSTAT-Nestle Bowl Quiz, Asia Food Beverage Thailand Conference, Food Focus Thailand Seminar 2017, Thai Star and Asia Star Packaging Awards 2016, SME focused workshops และ packaging seminars ฯลฯ จากความน่าสนใจของกิจกรรมและการ จัดงานทำให้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่ วมงานสูงถึง 45,000 คน และ มีมูลค่าการค้า การเจรจาธุรกิจสูงถึง 29,000 ล้านบาท จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทั้ งขนาดใหญ่ กลาง และ SME เข้ามาเยี่ยมชมงานโพรแพ็ค เอเชีย 2017 เพื่อจะได้นำความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในการ พัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น

งานโพรแพ็ค เอเชีย 2017 จัดโดยบริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 18.00 น. ฮอลล์ 98 -105 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเท ค บางนา กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 02 615-1255 ต่อ 123 หรือ Email : wantita@besallworld.com และเว็บไซต์www.propakasia.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*