งานแถลงข่าว GDSF Thailand 2016 & SMAhome Thailand 2016

เวทีระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยและสมาร์ทโฮม

เมสเซ่ แฟรงก์เฟิร์ต นิว เอร่า จับมือ เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี.

จัดงาน GDSF Thailand 2016 และ SMAhome Thailand 2016 โดย Secutech
เวทีระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยและสมาร์ทโฮม

กรุงเทพฯ (14 กรกฎาคม 2559) – เมสเซ่ แฟรงก์เฟิร์ต นิว เอร่า จับมือ เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. ประกาศ ความพร้อมการจัดสัมมนานานาชาติด้านเทคโนโลยีพร้อมกันสองงาน ได้แก่ เทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยและเทคโนโลยีสมาร์ทโฮม ในชื่อ GDSF Thailand 2016 หรือ Global Digital Security & Solutions Forum และ SMAhome Thailand 2016 โดย Secutech ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2559 ณ ไบเทค บางนา สมบูรณ์แบบ ด้วยงานสัมมนาอัพเดทแนวโน้มเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยและสมาร์ทโฮมจากนานาประเทศพร้อม โซนแสดงสินค้าและเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก

ภายในงานยังประกอบด้วยการจัดสัมมนา 3 งานสำคัญเพื่อสนับสนุนธุรกิจอาคารสูง โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าปลีก การบริหารเมืองของภาครัฐ และธุรกิจสมาร์ทโฮม ในหัวข้อ 1) แนวคิดใหม่ด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสูงและโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Security & Safety For High-Rise Building& Property Project) 2) บริหารเมืองและชุมชนอย่างไรให้เป็นเซฟซิตี้ (Safe City for Smart City) และ 3) การออกแบบแสง พลังงานแสงอาทิตย์ การรักษาความปลอดภัยและสมาร์ทโฮมเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Lighting Design, Solar Energy and Smart Home Solutions for Real Estate Business) โดยวิทยากรและมืออาชีพแถวหน้าของไทย

นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาเชิงเทคโนโลยีโดยผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกในประเด็นต่างๆ อาทิ แนวคิดใหม่ของการใช้ IoT ในระบบรักษาความปลอดภัย (IoT Application in Security Industry) แนวโน้มการใช้วิดีโอสำหรับสมาร์ทซิตี้ (Video Applications for Smart City) เทรนด์การใช้ Big Data และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Data Technology Era: Big Data in Surveillance and the Role of Storage) และเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อการควบคุมบ้านอัจฉริยะ (Tech for Home Control) เป็นต้น

มิส เวโรนิกา เฉิน ผู้จัดการกลุ่มงาน บริษัท เมสเซ่ แฟรงก์เฟิร์ต นิว เอร่า บิสิเนส มีเดีย จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติระดับโลกและผู้จัดงาน Secutech งานแสดงสินค้าด้านการรักษาความปลอดภัย ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวว่า “ธุรกิจการรักษาความปลอดภัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 อุตสาหกรรมความปลอดภัยโลกมีมูลค่าสูงถึง 65.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตขึ้นถึง 105.3 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2563 หรืออัตราเฉลี่ย 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี”

“ภูมิภาคเอเชียจะเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อการเติบโตของตลาดโลก โดยในปี 2558 ในภูมิภาคอาเซียน มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 4.6 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ย 5.2 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงปี 2559-2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ การขยายการลงทุนในกลุ่มที่พักอาศัย ศูนย์การค้าและโรงพยาบาล ตลอดจนการบริโภคของภาคเอกชน รวมทั้งนโยบายการพัฒนาเมืองน่าอยู่หรือสมาร์ทซิตี้ของรัฐบาลในแต่ละประเทศ ส่งผลให้มีความต้องการโซลูชั่นด้านความปลอดภัยมากขึ้น และคาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกอุปกรณ์สมาร์ทซิตี้ทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นจาก 115.4 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2558 เป็น 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2568¬”

นายศิระพัฒน์ เกตุธาร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญที่มีการลงทุนของภาครัฐและเอกชนในอุปกรณ์และโซลูชั่นด้านความปลอดภัยที่สูงมาก โดยตลาดอุปกรณ์และโซลูชั่นสมาร์ทโฮมในปี 2559 คาดว่าจะมีมูลค่า 645 ล้านบาท และจะเพิ่มขึ้นถึง 2,500 ล้านบาท ในปี 2563 หรือเติบโตเฉลี่ย 40 เปอร์เซ็นต์ต่อปี”

“แนวโน้มการเติบโตดังกล่าวจะเกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาในอุตสาหกรรมความปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จึงร่วมกับเมสเซ่ แฟรงก์เฟิร์ต นิว เอร่า เตรียมจัดงานประชุมนานาชาติภายใต้ชื่อ GDSF Thailand 2016 และ SMAhome Thailand 2016 by secutech ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2559 ณ ไบเทค โดยนำเสนอในรูปแบบการสัมมนานานาชาติพร้อมส่วนแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยและสมาร์ทโฮม เพื่อรองรับการเติบโตและความต้องการของตลาด” นายศิระพัฒน์ กล่าวเสริม

งาน GDSF Thailand 2016 และงาน SMAhome Thailand 2016 by secutech เหมาะสำหรับนักธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยและสมาร์ทโฮม นักพัฒนา ผู้ผลิต ผู้ติดตั้ง เจ้าของธุรกิจ วิศวกร สถาปนิก นักออกแบบ รวมทั้งกลุ่มผู้ใช้งานในหน่วยงานภาครัฐ นักลงทุน เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ องค์กรคมนาคมขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรม นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ค้าปลีก โรงแรมและธนาคาร

งาน GDSF Thailand 2016 และ SMAhome Thailand 2016 by Secutech ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย และ สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีได้ที่เว็บไซต์ www.thailandsmartech..com หรือติดต่อ บริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด โทรศัพท์: 02 664 6488 ต่อ 401 และ405 โทรสาร: 02-641-5480,82 อีเมล์: info@thailandsmartech.com
เกี่ยวกับบริษัท เมสเซ่ แฟรงก์เฟิร์ต นิว เอร่า บิสิเนส มีเดีย จำกัด
บริษัท เมสเซ่ แฟรงเฟิร์ต นิว เอร่า บิสิเนส มีเดีย จำกัด คือผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยชั้นนำของโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 ภายหลังจากที่เมสเซ่ แฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งเป็น ผู้จัดงานแสดงสินค้าเพื่อผู้ประกอบการชั้นนำของโลกได้เข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัทเอแอนด์เอส (A&S Group) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย การควบรวมของสองบริษัทชั้นนำก่อให้เกิดรวมกันของแพลตฟอร์มด้านการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยโดยมีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์คุณภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม เว็บไซต์ที่อัพเดทข้อมูลในอุตสาหกรรม การจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคทางด้านอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยของอิเลคทรอนิกส์ ความปลอดภัยของข้อมูล การป้องกันอัคคีภัยและธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ www.mfnewera.com

เกี่ยวกับบริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด
บริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 โดยเป็นบริษัทสัญชาติไทยที่มีชื่อเสียงสูงสุดในธุรกิจงานแสดงสินค้าเพื่อผู้ประกอบการ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ www.worldexgroup.com
** เกี่ยวกับงาน SMAhome Thailand 2016 เป็นงานประชุมระดับนานาชาติที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสมาร์ทโฮมและโซลูชั่นสมาร์ทโฮมแบบครบวงจร โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมสมาร์ทโฮมทั้งในและต่างประเทศ ที่จะช่วยจุดประกายไอเดียทางธุรกิจ ภายในงานยังนำเสนอองค์ประกอบต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของผู้ประกอบการธุรกิจสมาร์ทโฮม รวมทั้งตัวอย่างความสำเร็จของธุรกิจสมาร์ทโฮมในต่างประเทศ

** เกี่ยวกับงาน Global Digital Security Solutions Forum Thailand 2016 เป็นงานประชุมระดับนานาชาติที่มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโซลูชั่นด้านความปลอดภัย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงอุตสาหกรรมความปลอดภัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกรวมทั้งผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านความปลอดภัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
คุณพรปวีณ์ กุลมา (ตุ๋ม), คุณอฑิตยา นาคทอง (ตุ๋ม) บริษัท ออพติมอล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
โทรศัพท์ มือถือ 087-589-6319, 088-055-0168 อีเมล์: pkullama@gmail.com; artitayan@gmail.com, nakthong.ammy@gmail.com
แสดงน้อยลง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*