พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง ผลิตภัณฑสำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง ผลิตภัณฑสำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27 ไบเทค บางนา


“ศิริราช” ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ “SPI” จับมือพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิต รองรับสังคมผู้สูงวัยวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น. ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) โดยมี ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานโครงการ SAHAGROUP HealthCare & Wellness รศ. พญ.นันทกร ทองแตง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ และ ดร.สาโรจน์ พรประภา ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ งานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27 ไบเทค บางนา

ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า ความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญของคณะแพทย์ผู้ดูแลคนไข้ของ รพ.ศิริราช และศักยภาพของเครือสหพัฒน์ซึ่งมีบทบาทในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยและภูมิภาคอาเซียน จะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การทำงานร่วมกันระหว่างศิริราชและเครือสหพัฒน์ จะช่วยกันต่อยอดและตอบโจทย์ผลงานทางด้านวิชาการที่จะสามารถใช้อ้างอิงในระดับสากลได้อีกด้วย

ปัจจุบัน รพ.ศิริราชกำลังก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นศูนย์ดูแลและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ ซึ่งจะเปิดดำเนินการระยะที่ 1 ปลายปี 2566 นี้ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง SPI และ ศิริราช เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ โดยจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรักษา รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ

ทั้งนี้นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในเครือสหพัฒน์ ได้กล่าวว่า กลุ่ม SAHAGROUP HealthCare & Wellness ภายใต้เครือสหพัฒน์ มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้คนที่ต้องการมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจึงต้องการมอบผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม SAHAGROUP HealthCare & Wellness ให้ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช เพื่อนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 2 ปี โดยศูนย์ฯ จะเป็นผู้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม หลังจากนั้นจะแจ้งผลการใช้งาน และให้คำแนะนำ เพื่อให้เรานำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้สูงอายุ รวมถึงญาติคนไข้ มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รองรับสังคมผู้สูงวัยในประเทศไทย

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*