ชสอ.ครบรอบ 46 ปี จัดงานอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี

 ชสอ.ครบรอบ 46 ปี จัดงานอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี
ชสอ. ครบรอบ 46 ปี พร้อมเชิญชวนประชาชนและสมาชิกร่วมกิจกรรม “วันออมแห่งชาติ” สำหรับนักเรียนนักศึกษา ร่วมส่งคลิปประกวดชิงเงินรางวัลอีกมากมาย

40586124_2029905527028624_5261252233709748224_o

40527873_1383084098494715_2861968422810419200_o

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561ที่ผ่านมา ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(ชสอ.) ถ.นครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป และงานพบปะสื่อมวลชน เนื่องในวาระครบรอบ 46 ปี ที่ก่อตั้งและบริหาร ชสอ.งานนี้มีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารและพนักงงานชสอ.ตลอดจนสื่อมวลชนมาร่วมงานอย่างอย่างอบอุ่นและเป็นจำนวนมาก

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ชสอ.เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี แห่งการก่อตั้งและดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ สำนักงาน ชสอ. ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ชสอ. เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ที่เริ่มก่อตั้งจากผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ 81 สหกรณ์ ด้วยทุนดำเนินงานเริ่มต้น 1.97 ล้านบาท ปัจจุบันมีสหกรณ์สมาชิก 1,093 สหกรณ์ สินทรัพย์รวมกว่า 120,000 ล้านบาททำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงิน วิชาการ กฎหมาย และการพัฒนาเทคโนโลยี เน้นส่งเสริมให้เกิดการออมในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคประชาชน โดยมีสมาชิกกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ ทุนดำเนินงานรวมทั้งระบบกว่า 2.24 ล้าน ล้านบาท นับว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ กล่าวว่า ในปีนี้ ชสอ. ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยกำหนดจัดกิจกรรมทำบุญ และทำความสะอาดลานพระเจ้าตากหน้าวัด ณ วัดบางอ้อยช้าง ในเดือนตุลาคม กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในเดือนพฤศจิกายน และจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปลูกป่าชายเลน ในเดือนธันวาคม ร่วมกัน ระหว่าง ชสอ. ขบวนการสหกรณ์ และสื่อมวลชน

เนื่องในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็นวันออมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการประหยัดและการออมทรัพย์ ซึ่ง ชสอ. เห็นความสำคัญของวันออมแห่งชาติดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยในปี 2561 ชสอ. ในฐานะแกนนำขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศไทย จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันออมแห่งชาติ” ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และประชาชนสืบต่อไป ดังเช่นหลายปีที่ผ่านมา โดยกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ดังนี้

1. กิจกรรมการระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ที่แจ้งความจำนงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 20 ตุลาคม 2561 และนำเงินมาลงทุนกับ ชสอ. ในรูปเงินฝากประจำ และตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่น “วันออมแห่งชาติ” จะได้รับสิทธิสะสมแต้ม เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษาขอบคุณ ผู้ลงทุนใน ชสอ. พร้อมกระปุกออมทรัพย์ ชสอ. รุ่น Limited จำนวน 1 ชุด โดย ชสอ. ได้เปิดรับเงินฝาก และตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่น “วันออมแห่งชาติ ปี 2561” ระยะเวลา 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.80 – 4.10% ต่อปี ซึ่งได้เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 โดยตั้งเป้าระดมเงินออมเข้าระบบ 10,000 ล้านบาท

2. กิจกรรมการประกวดคลิป “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่า” เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานได้ 1 คน ต่อ 1 คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 1 นาที เข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 5,000 บาท และรางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท โดยจะประกาศผลและมอบรางวัล ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

3. กิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงาน ชสอ. รับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์” โดยท่าน ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเวทีเสวนา “ส่งเสริมคนไทยใส่ใจการออม เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” โดย ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้แทน ชสอ. รวมทั้งเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์” โดย ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ชสอ.

เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี ชสอ. ได้จัดกิจกรรมดีๆประกวดคลิปวีดีโอ

ชสอ. ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และประชาชนทั่วไป
📹 ส่งผลงานคลิปวิดีโอส่งเสริมการออม เข้าประกวด เนื่องในวันออมแห่งชาติ หัวข้อ “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่า”

🔸 ชิงเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท 5,000 บาท และ 3,000 บาท พร้อมกระปุกออมทรัพย์ ชสอ.

🔹สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 1 ตุลาคม 2561

▪️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. โทร.02 496 1199 ต่อ 319-321

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*