“งานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “ร่ำรวย โชคดี ปีหมาทอง”

ฉลองนักษัตรปีจอ ร่วมสืบสาน สัมผัสบรรยากาศมงคลยิ่ง ในงานเฉลิมฉลองประเพณีสำคัญของชาวจีนในท้องถิ่นเยาวราช เที่ยวชม

พร้อมใจกันรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วย กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกันจัดงานตรุษจีนเยาวราชขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน (16-17 กุมภาพันธ์ 2561) ณ บริเวณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช และถนนต่อเนื่องในบริเวณใกล้เคียง โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรม และการแสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน กิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมงาน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

วันนี้ (อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง อาร์ ซี บี อาร์ตเทอรี่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์) ได้ให้เกียรติกล่าวถึงการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ในการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2561 ดังนี้เทศกาลตรุษจีนถือเป็นงานปีใหม่ของชาวจีนทั่วโลก และชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยด้วย ซึ่งได้มีการจัดงานตรุษจีนเป็นประจำทุกปี จนถือเป็นประเพณีที่สำคัญของชุมชนย่านเยาวราช ซึ่งเป็นแหล่งที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่จำนวนมากกรุงเทพมหานคร เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีดังกล่าว จึงได้ร่วมกับกลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ นักธุรกิจ ภาคเอกชน และประชาชน ในท้องถิ่น จัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 โดยได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน และยังเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ในภาพอาจจะมี 15 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ รองเท้า

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังเต้นรำ, ผู้คนกำลังนั่ง, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น และในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และประชาชนเที่ยวงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 ที่ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2561

ประธานจัดงานตรุษจีน เยาวราช ปี 2561 (ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล) ได้กล่าวถึงการเตรียมงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 ว่า การจัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 ในปีนี้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช และถนนต่อเนื่องบริเวณใกล้เคียง เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ กลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ นักธุรกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในปีนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ธำรงอยู่ และสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนการจัดงานประเพณีของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ให้เดินทางมาท่องเที่ยว และร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ (ตรุษจีน) ซึ่งเป็นการส่งเสริมรายได้ และเป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น สำหรับในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30 น. และในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณเวทีใหญ่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวอวยพรพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เนื่องในวันตรุษจีน
ปีมหามงคลนี้ คณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 ได้ร่วมกันจัดงานให้ยิ่งใหญ่ มีการแสดงรวมทั้งกิจกรรมให้ชมมากมาย อาทิ การแสดงเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย การแสดงมายากลเปลี่ยนหน้ากากจีน การแสดงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีจีน กู่เจิ้ง เอ้อหู ขลุ่ย ขิม การแสดงกายกรรมต่อตัว ไร้กระดูก การแสดงรำพัด นอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองจากสาธารณรัฐประชาชนจีน บนเวทีหลักให้ชมตลอดงานทั้ง 2 วัน ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่าน มาร่วมงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 ในปีนี้ ในชื่องานว่า “ร่ำรวย โชคดี ปีหมาทอง”

ชื่อภาษาไทย “ร่ำรวย โชคดี ปีหมาทอง”
ชื่อภาษาอังกฤษ “Year of Golden Dog Wealthy Lucky Happiness”
ชื่อภาษาจีน 

ประธานฝ่ายรับเสด็จพระราชดำเนิน (นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ) กล่าวถึงการเตรียมความ พร้อมด้านการรับเสด็จ ว่า “การจัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30 น.ในวันดังกล่าว ได้มีหมายกำหนดการเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนิน ดังนี้ ทรงนมัสการพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จากนั้นเสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ทอดพระเนตรการแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและการแสดงจากประเทศไทย ต่อจากนั้นเสด็จ ฯ โดยรถรางไปยังมูลนิธิเทียนฟ้าเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่กวนอิม เสด็จฯ ชมบูธต่าง ๆ อาทิ ร้านภูฟ้า, ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาฯ, ร้านมูลนิธิเจ้าฟ้าสิรินธร, ร้านมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, ร้านภัทรพัฒน์, ร้านมูลนิธิรามาธิบดี, บูธสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และบูธอาหาร หน้าภัตตาคาร หูฉลามไชน่าทาวน์ สกาล่า สาขา 2 จากนั้นเสด็จฯ ห้างขายยาเซี้ยงเฮงฮั่วกี่ และธนาคารกสิกรไทย (สาขาเยาวราช) แล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ”

ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2 (พันตำรวจเอก สุวโรจน์ โชติกาญจนรัศมิ์) กล่าวถึงเรื่องการเตรียมการรักษาความปลอดภัยว่า ในการจัดงานตรุษจีน เยาวราช ปี 2561 มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 เรื่อง คือ การจราจร และการรักษาความปลอดภัย
ด้านการจราจรจะมีการปิดการจราจร ตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถึง แยกราชวงศ์ โดยจะทำการปิดการจราจร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23.30 – 05.30 น. ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จะเริ่มเปิดถนนทางเข้าให้เข้าได้แค่ช่องจราจรเดียว และในเวลา 24.00 น. ของวันดังกล่าว ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.00 น. จะปิดการจราจรเต็มพื้นที่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร และจัดเส้นทางจราจรทางเลี่ยงให้แก่ประชาชนที่มีความจำเป็นจะต้องผ่านบริเวณดังกล่าว
ด้านการรักษาความปลอดภัย ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ทหาร พัน.ร.นรด. และ อปพร. เตรียมพร้อมในการดูแลประชาชนในด้านความปลอดภัย โดยจะมีกำลัง ทั้งใน และนอกเครื่องแบบประจำในจุดต่างๆ ทั้งพื้นที่ตลอดการจัดงาน รวมทั้งมีการบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางการจัดงาน นอกจากนี้ยังได้มีการประสานกำลังเจ้าหน้าที่จากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การสนับสนุนกรณีเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ด้วย

 

 

ประธานประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ (นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์) กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 ว่า

การจัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 ในปีนี้ กลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ นักธุรกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น ได้ร่วมมือร่วมใจกัน สนับสนุนการจัดงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยและ โดยเฉพาะ การส่งเสริมรายได้ให้กับท้องถิ่นเยาวราช และร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ (ตรุษจีน)
ปีมหามงคลนี้ ได้ร่วมกันจัดงานให้ยิ่งใหญ่ มีการแสดงพิเศษจากศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงบนเวทีหลัก ให้ชมตลอดงานทั้ง 2 วัน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นี้จะมีคอนเสิร์ตจากฟีล์ม บงกช และศิลปินวงกะลา ส่วนในคืนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ เราจะมี คอนเสิร์ตจาก พลพล โตโน่ และวงอินสติงท์ มาร่วมสร้างความสนุกสนาน และความคึกครึ้นให้กับงานตรุษจีน ในปีนี้ และนอกจากนั้นเรายังมีการร่วมสนุกชิงรางวัล โดยทางฮอนด้า ได้มอบมอเตอร์ไซค์ จำนวน 2 คัน และยังมีทองคำและของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ให้สมกับปีมงคล “ร่ำรวย โชคดี ปีหมาทอง”

 

*ขอเชิญร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2561

*นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

*ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

*พร้อมใจร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

*ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดปี 2561
*ชมการแสดงเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย และขบวนสิงโตอีกกว่า 40 หัว
*ตื่นตากับความบันเทิงจากสองวัฒนธรรมไทย-จีน เต็มอิ่มตลอดคืน
*การแสดงต่างๆบนเวที และคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย
*อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสและงานออกร้านของชุมชน ร้านภูฟ้าฯลฯ
*ร่วมสนุกกับซุ้มกิจกรรมต่างๆมากมายภายในงาน อาทิ วัฒนธรรมการชงชาจีน การแต่งกายจีน และชมตำนานศาลไคฟง ฯลฯ
*ชมแสง สี ตระการตา และบรรยากาศของถนนเยาวราช ยามค่ำคืน
*ลุ้นรับอั่งเปาและชิงโชค มอเตอร์ไซค์ Honda Scoopy I จำนวน 2 คัน ทองคำ และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย โดยจับหางบัตรมอบโชคแก่ผู้เข้าร่วมงานที่ลงทะเบียน

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับ คณะกรรมการการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกท่าน มาร่วมเที่ยวงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช กันให้เนืองแน่น สนุกกับกิจกรรม ลุ้นรับโชค พร้อมไหว้พระ ขอพร เสริมสร้างมงคลแก่ชีวิต แก้ปีชง ตามความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีน ในวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*