Mrs.Noble Queen Thailand 2017

ปฎิทินข่าวการประกวดนางงามสำหรับผู้หญิงสวยยุคใหม่

Mrs.Noble Queen Thailand 2017

พบกับการประกวด Mrs.Noble Queen Thailand 2017 เทศบาลเมืองหัวหินร่วมกับหัวหินวูแมนคลับเป็นเจ้าภาพการประกวดที่เฟ้นหาสาวงามอายุระหว่าง 27- 48 ปี เพื่อหาตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Mrs.Asia Noble Queen International 2017 ที่ประเทศสิงคโปร์ เงินรางวัล โอกาสดีๆ ทั้งชื่อเสียงเกียรติยศมากมายที่ท่านจะได้รับ งานประกวดนวันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 ณ เมืองหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ สมัครได้แล้ววันนี้ – 20 กรกฎาคม 2017 รายละเอียด ติดตามได้ทางเพจ Mrs.Noble Queen Thailand

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด Mrs.Noble Queen Thailand 2017

1. มีสัญชาติไทย โดยเกิดในประเทศไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว
2. ผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้ว ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรส
3. มีอายุครบ 27 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร และไม่เกิน 48 ปี
4.มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม
5.ไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคใดๆที่เป็นอุปสรรคต่อการประกวดและดำรงตำแหน่ง
6.ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอัน เป็นที่รังเกียจของสังคมอันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Mrs.Noble Queen Thailand 2017
7.ผู้เข้าประกวดยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของกองประกวดขณะเข้ากองประกวดและหลังได้รับตำแหน่ง
เริ่มสมัครวันนี้ -20 กรกฎาคม 2017
สอบถามรายละเอียดได้ทาง inbox
เพจ
Mrs Noble Queen Thailand ได้เลยครับ
#เวทีเกียรติยศ #โปร่งใส #มีมาตรฐานสูง #Mrs.Noble Queen Thailand 2017

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*