การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจาปี 2560

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจาปี 2560

สมาคมส่งเสริมเทคโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจาปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ณ เอ็ม ซี ซี ฮอล์ล ชั้น4 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กล่าวว่า ด้วยเจตนารมณ์อันแรงกล้าของ ส.ส.ท. ที่จะผลักดัน และส่งเสริมให้เยาวชนไทย ตื่นตัว หันมาให้ความสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาสู่การเป็นเยาวชนไทย ที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งฝึกฝนการทางานเป็นทีม เรียนรู้กระบวนการทางานที่ต้องเป็นผู้ที่คิดเป็น ทาเป็นและแก้ปัญหาเป็น อันเป็นพื้นฐานของกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ อยู่บนเวที

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สนามบาสเก็ตบอล

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังเล่นกีฬา

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี 32 คน, คนที่ยิ้ม

“ร่วมชื่นชมความสำเร็จของเยาวชนไทย”

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัล หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 (ระดับอุดมศึกษา) The Landing Disc” หรือ “ยุทธการจานบิน”

รางวัล ทีม สถาบัน
ชนะเลิศ (เงินรางวัล 50,000 บาท) V-BOT YAMO ALL NEW มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 30,000 บาท) Mechatronics Destroyer 2 สถาบันเทคโนโลยีปทุทวัน
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) IND.DRAGON NSRU ROBOT : ASPIRATION มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) ลูกเจ้าแม่คลองประปา The return มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เทคนิคยอดเยี่ยม (เงินรางวัล 10,000 บาท) นาคาแห่งลุ่มน้ำโขง The Pacesetter มหาวิทยาลัยนครพนม
TPA Robot of The Year (เงินรางวัล 10,000 บาท) GOLD GEAR สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

รางวัล TPA PLC Competition 2017 (ระดับอุดมศึกษา) TPA Robo’s Basketball Competiton 2017”

รางวัล ทีม สถาบัน
ชนะเลิศ (เงินรางวัล 50,000 บาท) Explosion 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 30,000 บาท) SUCCESS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) Obiwan จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) PLC MUT2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เทคนิคยอดเยี่ยม (เงินรางวัล 10,000 บาท) SUCCESS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รางวัล หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 (ระดับมัธยมศึกษา)

“Robo Rescue 2017”

รางวัล ทีม โรงเรียน
ชนะเลิศ (เงินรางวัล 20,000 บาท) RK Robot โรงเรียนร่องคำ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 15,000 บาท) AC Robot1 โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) MTP-Robot โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) จักรคำ Robo Rescue โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

“Battle BallZ Robot 2017”

รางวัล ทีม โรงเรียน
ชนะเลิศ (เงินรางวัล 20,000 บาท) โยธินบูรณะ โรงเรียนโยธินบูรณะ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 15,000 บาท) โพธิ์ประจัญบาน โรงเรียนโพธิสัมพันธ์วิทยาคาร
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) PYP02 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) จักรคำ Robo Battle BallZ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

รางวัล ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โดย สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น

รางวัล ทีม โรงเรียน
ชนะเลิศ “Robo Rescue 2017” RK Robot โรงเรียนร่องคำ
ชนะเลิศ “Battle BallZ Robot 2017” โยธินบูรณะ โรงเรียนโยธินบูรณะ

รางวัลกองเชียร์

รางวัล ทีม สถาบัน
ชนะเลิศ ชนะเลิศ (เงินรางวัล 15,000 บาท) STNK มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รองชนะเลิศ (เงินรางวัล 5,000 บาท) Mechatronids Destroyer สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รองชนะเลิศ (เงินรางวัล 5,000 บาท) Devil มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและสมาชิก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) | www.tpa.or.th

นอกจากนี้ความรู้และทักษะที่ได้จากการแข่งขัน ยังสามารถนามาคิดต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปได้ในอนาคต การแข่งขันหุ่นยนต์จึงช่วยเปิดโลกกว้างให้กับเด็กไทย ก้าวต่อไปสู่เวทีนานาชาติ จึงจัดการแข่งขันนี้ขึ้นเป็นปีที่ 24 นายก ส.ส.ท. กล่าวต่อไปว่า การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจาปี 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทต่าง ๆ การแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วยการแข่งขันหุ่นยนต์ 3 สนาม 4 ประเภท ได้แก่ สนามที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย หรือ ABU เพื่อคัดเลือกทีมหุ่นยนต์ตัวแทนระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot Contest Thailand เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในโจทย์ “The Landing Disc” โดยการยิงจานไปวางบนเสาให้ได้มากที่สุด โดยมีทีมหุ่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จากสถาบันต่างๆจากทั่วประเทศจานวน 58 ทีม สนามที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย พบกับเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ทั้ง 34 ทีม จากทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 230 ทีม ทั่วประเทศ ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อมาชิง

Contact : Public Relation Division : TPA Mr. Peerapan Konkong Tel : 080-0729477 E-mail : peerapan@tpa.or.th

ชัยเป็นแชมป์หนึ่งเดียวของประเทศ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 เกมการแข่งขัน “Robo Rescue-หุ่นยนต์กู้ภัย” และ “Battle BallZ Robot”
สนามที่ 3 การแข่งขัน TPA PLC Competition (ระดับอุดมศึกษา) กับการแข่งขัน “หุ่นยนต์ชู้ดบาสฯ – Robo Basketball” พบกับการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประยุกต์เครื่องกลในภาคอุตสาหกรรม ให้เป็นการชิงชัยด้วยเกมกีฬาปลูกเทคโนโลยีในหัวใจเยาวชนไทย ผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่สากล
โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพื้นที่การแข่งขันดังกล่าวนี้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*