ธนาคารเกียรตินาคิน เดินหน้าธุรกิจ Credit House

ธนาคารเกียรตินาคิน เดินหน้าธุรกิจ Credit House
รุกคืบสินเชื่อรายย่อยผ่านสายงานช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เร่งเครื่องธุรกิจ Credit House ขยายสินเชื่อผ่าน‘สายงานช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า’ สายงานเพื่อการอำนวยสินเชื่อแบบครบเครื่อง ด้วยระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ผนวกกับความเชี่ยวชาญจากทีมผู้บริหารและพนักงานที่คร่ำหวอดในธุรกิจมากว่า 20 ปี โดยตั้งเป้าเติบโตแบบก้าวกระโดดผ่านสินเชื่อรายย่อย ทั้งสินเชื่อบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อ KK SME รถคูณ 3 ตลอดจนสินเชื่อประเภทใหม่ที่จะนำออกสู่ตลาดในเร็วๆ นี้

นายภัทรพงศ์ รักตะบุตร ประธานสายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร กล่าวว่า ที่ผ่านมาธุรกิจสินเชื่อของธนาคารเกียรตินาคินเน้นทำการตลาดโดยผ่านดีลเลอร์รถยนต์และเครือข่ายสาขาธนาคารเป็นหลัก
แต่ปัจจุบันธนาคารมุ่งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อเน้นการเข้าถึงลูกค้าในเชิงรุกและการขยายบริการสินเชื่อสู่
รายย่อย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จึงได้มีการจัดตั้งสายงานใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ภายใต้ชื่อ ‘สายงานช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า (Alternative Distribution Channel หรือ ADC)’ เพื่อทำหน้าที่ให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อแก่รายย่อย ไม่ว่าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อ KK SME รถคูณ 3

“การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อผ่านสายงานช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า เป็นช่องทางการตลาดที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธนาคารเกียรตินาคินและถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้มีการอำนวยสินเชื่อรายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับให้ธนาคารก้าวสู่การเป็น Credit House คุณภาพได้ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ช่องทางใหม่นี้ทำให้ธนาคารสามารถเข้าถึงและนำเสนอบริการให้แก่ลูกค้ารายย่อยได้อย่างกว้างขวาง สะดวก และรวดเร็ว ผ่านผู้แทนการตลาดที่มีประสบการณ์และความชำนาญในผลิตภัณฑ์ โดยภายในระยะเวลาเพียง 10 เดือนของการจัดตั้ง ADC สามารถทำได้ดีเกินกว่าแผนงานที่วางไว้ สร้างการเติบโตของสินเชื่อในแต่ละประเภทได้อย่างรวดเร็ว มียอดสินเชื่อใหม่เข้ามาทาง ADC กว่า 5,000 ล้านบาท”

โครงสร้างของสายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้าของธนาคารเกียรตินาคิน ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเน้นการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามโครงสร้าง ‘4+1’ ได้แก่ 4 กลุ่มงานสนับสนุน และ 1 กลุ่มงานบริหารงานขายที่เป็นหัวใจหลักในการรุกตลาด ทั้งนี้ 4 กลุ่มงานสนับสนุนประกอบด้วย กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาฐานลูกค้า (Sales Strategic Planning) ซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจ ตลอดจนกำหนดนโยบายการตลาดและการขายให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ กลุ่มงานบริหารประสิทธิภาพและผลงานของทีมขาย (Performance Management) ซึ่งทำหน้าที่จัดการฐานข้อมูลผู้แทนการตลาด สนับสนุนระบบงาน และบริหารผลงานการขาย กลุ่มงานกำกับมาตรฐานงานขาย (Sales Governance & Service Delivery) ซึ่งดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้แทนการตลาดและควบคุมความเสี่ยง และกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนงานขาย (Sales Development & Support) ซึ่งทำหน้าที่จัดหากำลังคน ตลอดจนฝึกอบรมพัฒนาความเชี่ยวชาญในการทำงาน สุดท้ายคือกลุ่มงานบริหารงานขาย ที่ปัจจุบันมีผู้แทนการตลาดจำนวนกว่า 600 คน

“ADC ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ สายบริหารความเสี่ยง สายวิเคราะห์และตรวจสอบเครดิต และสายปฏิบัติการของธนาคาร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น เช่น สินเชื่อ KK SME รถคูณ 3 หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะนำเสนอในอนาคตอันใกล้ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นไปตามมาตรฐานการขยายธุรกิจและนโยบายคุณภาพสินเชื่อของธนาคาร สำหรับแผนงานในปี 2560 ทาง ADC จะเน้นการขยายกลุ่มงานบริหารงานขายให้รองรับแผนการขยายธุรกิจของธนาคารในปัจจุบัน โดยเพิ่มพื้นที่การให้บริการตามหัวเมืองที่มีศักยภาพ และสร้างทีมบริหารงานขายเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์และช่องทางการทำตลาดใหม่ๆ คาดว่าจะมีการขยายขนาดกลุ่มงานบริหารงานขายจากจำนวน 600 คนในปัจจุบัน ไปเป็น 1,000 คน เชื่อมั่นว่า ADC จะช่วยเสริมศักยภาพการทำธุรกิจให้กับธนาคารโดยเฉพาะการขยายธุรกิจด้านสินเชื่อรายย่อย และสร้างยอดสินเชื่อใหม่ให้กับธนาคารได้อย่างก้าวกระโดด” นายภัทรพงศ์ กล่าวสรุป

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทิพวรรณ วอทอง (โม)
โทร. 081 421 2923 หรือ E-mail: tippawan.wor@kiatnakin.co.th

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*