สวทช. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้สนใจรับทุน ป.โท โครงการ TAIST-Tokyo Tech รอบที่ 2

สวทช.ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทที่ประเทศญี่ปุ่น

(Calendar News) สวทช. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้สนใจรับทุน ป.โท โครงการ TAIST-Tokyo Tech รอบที่ 2

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายจากคณะและ สาขาที่เกี่ยวข้อง รับทุนระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ใน 3 หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน หลักสูตรละ 30 ทุนเท่านั้น รวมทั้งสิ้น 90 ทุน ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จาก Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น และการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่ที่ สวทช. รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ โดยสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/หรือโทร. 02-5648016-8

 

ในการนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สวทช. จึงขอส่งปฏิทินข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมาให้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านในการพิจารณาเผยแพร่ผ่านสื่อและช่องทางของท่านต่อ ไป และขอขอบคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ สำหรับความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สวทช.
โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71731, 081 614 4465
อีเมล: pr@nstda.or.th

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*