PCSGH จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ลงมติอนุมัติจ่ายปันผล

หุ้นน่าเล่น

 PCSGH จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ลงมติอนุมัติจ่ายปันผล
หุ้นละ 0.12 บาท เตรียมส่งมอบงานโครงการใหญ่ไตรมาส 2 ปีนี้บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง หรือ PCSGH หนึ่งในผู้นำการผลิตชิ้นส่วน รถยนต์ ระดับ Tier-1 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 โดยผู้ถือหุ้นลงมติด้วย คะแนนเสียง 100% อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 0.12 บาท เตรียมส่งมอบงานโครงการใหญ่หลายโครงการกลางปี 2559
นายประสงค์ อดุลยรัตนนุกุล บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป    โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PCSGH  กล่าวในงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ว่า  “ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย 4,092.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอุตสาหกรรม และมีกำไรสุทธิ 541.7 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น  0.35 บาท โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการขยายสายการผลิต รับงานผลิตชิ้นส่วนรถบรรทุกขนาดใหญ่ (Big Truck) และรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) รวมถึงผลิตชิ้นส่วนนอกกลุ่มยานยนต์อื่นๆ”
นายประสงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525 ล้านหุ้น (หักหุ้นซื้อคืนเป็นจำนวน 20 ล้านหุ้นแล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 183 ล้านบาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559”
นายประสงค์ กล่าวต่อว่า “สำหรับโครงการใหม่ๆ ที่จะเริ่มผลิตและพร้อมจะส่งมอบงานภายในปีนี้ ได้แก่ โครงการเสื้อสูบอลูมิเนียม สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ มูลค่าโครงการ 200 ล้านบาท อายุโครงการ 6 ปี พร้อมส่งมอบงานงวดแรกได้ช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ โครงการผลิตชิ้นส่วนท่อต่างๆ สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ มูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 700 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท อายุโครงการ 6-7 ปี พร้อมส่งมอบงานงวดแรกได้ในไตรมาส 2 ของปีนี้ โครงการผลิตชิ้นส่วนขายึด สำหรับรถยนต์นั่ง มูลค่าโครงการ 110 ล้านบาท อายุโครงการ 5-6 ปี คาดว่าจะส่งมอบงานได้ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2560 และโครงการผลิตชิ้นส่วนนอกกลุ่มยานยนต์ มูลค่าโครงการ 170 ล้านบาท อายุโครงการ 5-6 คาดว่าจะส่งมอบงานได้ในไตรมาส 3  ของปีนี้”
นายประสงค์ กล่าวเสริมว่า “โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ Solar Rooftop ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา สำหรับใช้เองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด หรือ PCW หนึ่งในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งขณะนี้ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์แผงโซล่าร์เรียบร้อยแล้ว  โดยเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ วงเงินงบประมาณลงทุน 175 ล้านบาท เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงาน คาดว่าจะลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้กว่า 20 ล้านบาทต่อปี ตลอดช่วงอายุโครงการ 25 ปี และอยู่ในระหว่างการขออนุมัติการผลิตไฟฟ้าจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คาดว่าจะดำเนินการจ่ายไฟได้ในเดือนพฤษภาคมนี้”
นายประสงค์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ในส่วนของโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวน 20 ล้านหุ้น จำนวน 175.02 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.75 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการมีมติให้ชะลอการพิจารณาการดำเนินการกับหุ้นที่ซื้อคืนออกไปก่อน เนื่องจากยังมีเวลาพิจารณาได้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561”

ทั้งนี้ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PCSGH เป็น 1 ในผู้ผลิตชิ้นส่วนหลักของอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับ Tier-1 ที่มีทุนจดทะเบียน 1,545 ล้านบาท มีเทคโนโลยีและ โนว์ฮาวการผลิตระดับสูง มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงมีฐานลูกค้าที่มั่นคงอย่างบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ชั้นนำระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรปมากว่า 30 ปี บริษัทฯ มีการบริหารงานในลักษณะ บริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ที่มีการลงทุน และถือหุ้น 100% ในบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด, บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จำกัด

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัท แบรนด์ เวลท์ จำกัด  โทร.02 681 5305-7
กรัณฑฤทธิ เกตุสัมพันธ์ (กรัณ) มือถือ 089 777 1735 / grantarit@brandwealth.net
กานต์พิชชา พงศ์ถิรประสิทธิ์ (ปุ๋ย) มือถือ 080 204 7047 / karnpitcha@brandwealth.net

แสดงน้อยลง

1
เพิ่มความคิดเห็น…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*