Marketing

ไทยสมายล์ คว้า 3 รางวัลใหญ่จากการรีวิวของผู้โดยสารทั่วโลก ประจำปี 2560 ประเภทสายการบินโดยเว็บไซต์ TripAdvisor

April 12, 2017 Manachai Thammaraj 0

ไทยสมายล์ คว้า 3 รางวัลใหญ่จากการรีวิวของผู้โดยสารทั่วโลก ประจำปี 2560 ประเภทสายการบินโดยเว็บไซต์ TripAdvisorไทยสมายล์คว้า 3 รางวัลใหญ่จากการรีวิวของผู้โดยสารทั่วโลก ประจำปี 2560 ประเภทสายการบินโดยเว็บไซต์ TripAdvisor ได้แก่ สายการบินยอดเยี่ยมของประเทศไทย, สายการบินยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ 1 ใน 10 สายการบินยอดเยี่ยมระดับโลก สายการบินไทยสมายล์ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอีกครั้งด้วยการคว้า 3 รางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมของประเทศไทย ควบอีก 2 รางวัลในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและระดับโลก ได้แก่ สายการบินยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ 1 […]