Mobile and IT news

EGA ประเดิมทำ Big Data ภาครัฐแห่งแรก

July 24, 2016 Manachai Thammaraj 0

EGA ประเดิมทำ Big Data ภาครัฐแห่งแรก เลือกข้อมูลการจราจรกรมทางหลวงเป็นต้นแบบ พร้อมดึงเนคเทคเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิค ก.ไอซีทีหนุนสุดตัว เผยเตรียมดันภาครัฐไทยเข้าสู่ยุคขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า การทำบันทึกข้อตกลงเรื่องการสร้างต้นแบบการจัดการข้อมูลมหาศาล (Big Data) ระหว่าง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC และกรมทางหลวง ถือเป็นครั้งแรกของหน่วยงานภาครัฐไทยที่นำบริการ Big Data มาใช้ ทั้งที่เป็นข้อมูลที่มีการบันทึกโดยคน และข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยอุปกรณ์และไหลผ่านเครือข่าย (Internet of […]