การสร้างสรรค์ NFT ด้วยเทคโนโลยี AI (NFT Creation with AI Technology)

การสร้างสรรค์ NFT ด้วยเทคโนโลยี AI (NFT Creation with AI Technology)

การสร้างสรรค์ NFT ด้วยเทคโนโลยี AI (NFT Creation with AI Technology)

ข้อมูลคอร์สสัมมนา
จัดงาน: 28 มกราคม 2566
เวลา: 13:30 – 16:30
ผู้บรรยาย: นายพิทวัส คำวง/นายฐิติกร จันทพลาบูรณ์/นายสิทธิกร อาจภิรมย์
บรรยาย: ไลฟ์สด
ราคา: ฟรีค่าใช้จ่าย
ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ NFT และการนำไปใช้งาน

นายพิทวัส คำวง

-composito

-M2 ANIMATION STUDIO

นายฐิติกร จันทพลาบูรณ์

-อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

นายสิทธิกร อาจภิรมย์

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย และผู้สนใจทั่วไป
ลงทะเบียนได้ที่
https://seminardaily.com/register/1341

ผู้จัด: มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผู้ติดต่อ: นางสาว อัญชลี ธรศรี
โทรศัพท์: 0986422360

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*