Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 5

ไทยเบฟ ชวนเที่ยวงาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 5 ชูแนวคิด “อยู่เย็น เป็นสุข”

ไทยเบฟ ชวนเที่ยวงาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 5 ชูแนวคิด “อยู่เย็น เป็นสุข”

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
วันที่ 13-15 เมษายนนี้ !!! ขอเชิญเที่ยวงาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ที่จัดต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “อยู่เย็น เป็นสุข” กับมหกรรมความสนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย สุขกาย สุขใจ ตลอดปี 2562 กำหนดการจัดงานขึ้นทั้งหมด 4 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี) และภาคใต้ (ภูเก็ต) ร่วมสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่ผสานความร่วมสมัยอันดีงามที่สุดของประเทศไทย และต้อนรับปีวัฒนธรรมแห่งอาเซียน “ASEAN CULTURAL YEAR 2019”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*