งานแถลงข่าว Bangkok International Digital Content Festival 2018

ภาครัฐ-เอกชน เดินเครื่องขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์
เตรียมจัดมหกรรมดิจิทัลแห่งปี BIDC 2018 พร้อมดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ขึ้นแท่นสู่เวทีโลก

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB กับ 5 สมาคมจากภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ประกอบด้วย สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e-LAT) สมาคมดิจิทัล คอนเทนท์ไทย (DCAT) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคม Bangkok ACM SIGGRAPH (BASA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์เกมไทย (TGA) ประกาศความพร้อมในการจัดงานมหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ครั้งสำคัญแห่งปี “BIDC 2018” จัดทัพดิจิทัลคอนเทนต์ดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมดิจิทัลในภูมิภาคเอเซีย พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์กับดิจิทัลสตาร์ทอัพพัฒนาคุณภาพและศักยภาพสร้างการเติบโตให้เศรษฐกิจของประเทศและขึ้นแท่นเวทีโลก

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า (depa) เปิดเผยว่า ดีป้ามีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยเฉพาะการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ทั้งในด้านการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของอุตสาหกรรม ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมด้านต่าง ๆ อาทิ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
จากผลสำรวจใน ปี 2559 ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น เกม และคาแร็กเตอร์ มีมูลค่ารวมกัน 21,981 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2560 คาดว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์จะเติบโตขึ้น 10.2% และ มูลค่าถึง 24,000 ล้านบาท และในปี 2561 จะเติบโตขึ้น 11.4% และมีมูลค่า 26,000 ล้านบาท

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นดีป้า ในฐานะองค์กรหลักที่มีบทบาทและภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ล่าสุดเร่งดันดิจิทัลคอนเทนต์ไทยเต็มที่ โดยประกาศจัดงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2018” ด้วยแนวคิด “Digital Carnival” ซึ่งเป็นอีกมหกรรมทางด้านดิจิทัลประจำปีที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 5 และใหญ่ที่สุดของภาคอุตสาหกรรมฯ เพื่อแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเซีย สร้างโอกาสในธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้งด้าน Animation ,Game ,E-learning ,Computer Graphics และ Visual Effect ให้เป็นที่รู้จักในด้านฝีมือ ผลงานแพร่หลาย รวมถึงเร่งขยายตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่สากลยิ่งขึ้น

นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ หรือ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดูแลรับผิดชอบในส่วนกิจกรรมเจรจาการค้า หรือ Business Matching นับเป็นอีกหนึ่ง ไฮไลท์ที่สำคัญในงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2018” ที่เป็นเวทีในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่ๆ ได้จับคู่ธุรกิจกับบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน ลาว กัมพูชาและ เวียตนาม ตัวแทนรวม 35 บริษัทและผู้ประกอบการไทย 60 บริษัท อาทิเช่น CCTV ANIMATION จากประเทศจีน, GRAVITY เป็นเกมสตูดิโอที่ทำเกม Ragnarok จากประเทศเกาหลีใต้ , ASTRO ช่องทีวีชั้นนำจากประเทศมาเลเซีย เป็นต้น สำหรับกิจกรรมในส่วนนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยอ้างอิงได้จากสถิติการเจรจาการค้าในปีที่แล้วมีการเจรจาการค้าในงานถึง 458 คู่เจรจาการค้า คิดเป็นมูลค่าจำนวน 850 ล้านบาท และคาดว่าในปีนี้จะเพิ่มขึ้นด้วยปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐที่จะ ต่อยอดจากงานครั้งนี้และจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การดำเนินงานในส่วนนี้นับเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมฯ ในการสนับสนุนและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์

นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (TCEB) กล่าวว่า “Bangkok International Digital Content Festival 2018” นับเป็นการแสดงศักยภาพความพร้อมของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศที่ประกาศให้ต่างประเทศได้รับรู้ถึงฝีมือ ศักยภาพความพร้อมและเข้ามาร่วมทำธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย TCEB ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการจัดประชุมและนิทรรศการระดับประเทศ รวมถึงการพัฒนาเมกกะอีเวนท์ขนาดใหญ่ของประเทศ เล็งเห็นว่าการผนึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมฯ เติบโตยิ่งขึ้น เนื่องจากในงานนี้มีการรวมตัวของผู้ประกอบการชั้นนำมาจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งอาเซียนเป็นภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางการเจริญเติบโตของโลกทำให้มีการคาดการณ์กันว่าในอีก 3 ปีข้างหน้าอุตสาหกรรมด้านสื่อและบันเทิงจะมีมูลค่ามากถึง 65,000 ล้านเหรียญฯ หรือ สองล้านล้านบาทและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านนี้ในภูมิภาคด้วยศักยภาพและความหลากหลายของสตูดิโอกว่า 300 สตูดิโอ พร้อมปัจจัยสนับสนุนด้านอื่นๆ ซึ่งประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่จัดงานแสดงสินค้าอันดับหนึ่งของอาเซียน รวมถึงรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ รักษาการแทนนายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย และในฐานะผู้แทนภาคอุตสาหกรรม และผู้แทนสมาคมผู้จัดงานฯ กล่าวว่า งาน “Bangkok International Digital Content Festival 2018” ที่เกิดจากการผนึกกำลังของภาครัฐและภาคธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่ศูนย์กลางด้านดิจิทัลในภูมิภาคเอเซียและมีเป้าหมายขยายสู่ระดับโลก รวมถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมดิจิทัลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบทบาทของกลุ่มสมาคมได้ดำเนินการสนับสนุน ช่วยเหลือด้านธุรกิจการค้าและการพัฒนาสินค้าแก่สมาชิก รวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นตัวกลางระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการในการเชื่อมโยงทั้งสองส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยเติบโต สอดรับกับนโยบายประเทศที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ อาทิเช่น การผสมผสานเทคโนโลยีแห่งอนาคต AI ปัญญาประดิษฐ์ AR-VR ความเป็นจริงเสมือน สภาพแวดล้อมเสมือน ตลอดจน Block chain ที่จะมาเป็นนวัตกรรมใหม่ในหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมกรรมด้านการเงิน เกมและการศึกษา Block chine เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบ และมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น การบริหารหลักสูตร ตั้งแต่เนื้อหา ผู้เรียน การประเมินผล เป็นต้น
ในปีนี้ คณะผู้จัดงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2018” ยังได้กำหนดทิศทางและ แนวคิดของกิจกรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม Digital Startup โดยมุ่งหวังให้กลุ่มสตาร์ทอัพในเชิงดิจิทัลคอนเทนต์ ได้แสดงศักยภาพผ่านเวทีรางวัล BIDC Awards ที่จะเป็นพื้นที่นำเสนอผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอด เชิงธุรกิจในอนาคต อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เข้าร่วมฟังสัมมนาเพิ่มเติมองค์ความรู้จากวิทยากรระดับโลก พร้อมนำไปประยุกต์กับการพัฒนานวัตกรรมใหม่เป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยที่มีการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์เกิดความเข้มแข็ง เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมในระดับชาติ

สำหรับการจัดงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2018” จัดขึ้นที่โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

· งานแสดงผลงานด้านดิจิทัลคอนเทนต์ (Show Case) โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์
· พิธีเปิด “Bangkok International Digital Content Festival 2018” (BIDC 2018) มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

· พิธีมอบรางวัลประจำปีด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ในสาขาต่าง ๆ “BIDC Awards 2018” ให้แก่ผู้ประกอบการไทย
ที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี เพื่อเป็นต้นแบบในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดความสำเร็จในอนาคต โดยจะมอบในพิธีเปิด
· พิธีลงนามความร่วมมือ (Mou) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในพิธีเปิด
· กิจกรรมการเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ประกอบการรายสำคัญในธุรกิจดิจิทัลจาก

ต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน ลาว กัมพูชาและเวียตนาม รวมกว่า 35 ราย โดยเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบที่มีศักยภาพและผู้ประกอบการรายใหม่ จากไทยจำนวนกว่า 60 บริษัท ร่วมการเจรจาธุรกิจกับบริษัทชั้นนำจากประเทศ มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

· งานสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลก (Seminar & Workshop) กว่า 10 หัวข้อ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติแนนตัล กรุงเทพฯ อาทิ Mr.Arut Tantasirin ผู้สรรสร้างผลงานที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Animator ในเวที Emmy Award และเป็นผู้สร้าง WarbieYama จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครที่เป็นที่รักและพัฒนาแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับและ Ms.Sirada Jensen นักออกแบบระดับชั้นนำ และออกแบบฉากสำคัญของเกม Far Cry Primal จากค่ายเกมยักษ์ใหญ่ Ubisoft Toronto และยังเคยดีไซน์ต้นแบบที่ใช้กับ ภารกิจการเล่นเกมสำหรับ Assassin’s Creed Unity พร้อมด้วย Mr.John Hermanowski ผู้สร้างสรรค์ผลงานในโลกดิจิทัล ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการวาดภาพ พร้อมประยุกต์ศิลปะสู่การเป็นศิลปินบนโลกดิจิทัล

ทั้งนี้ในฐานะหนึ่งในตัวแทนภาคอุตสาหกรรมขอเชิญชวนภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ นักศึกษาและ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokdc.com หรือทาง เฟซบุ๊คแฟนเพจ “Bangkok International Digital Content Festival” พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนและเปิดให้ผู้ประกอบการ นักศึกษาและผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Bangkok International Digital Content Festival 2018

PUBLIC AND PRIVATE SECTOR TO DRIVE DIGITAL CONTENT INDUSTRYPREPARING TO ORGANIZE DIGITAL FESTIVAL OF
THE YEAR BIDC 2018 ESCALATING DIGITAL CONTENT INDUSTRY TO WORLD ARENA

Digital Economy Promotion Agency (depa), in cooperation with Department of International Trade Promotion under Ministry of Commerce, Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public Organization) or TCEB and 5 associations from Thai digital content industry including e-Learning Association of Thailand (e-LAT), Digital Content Association of Thailand (DCAT), Thai Animation & Computer Graphics Association (TACGA), Bangkok ACM SIGGRAPH (BASA) and Thai Game Software Industry Association (TGA), announces readiness for the greatest digital content festival of the year “BIDC 2018” lining up digital content players, driving Thailand to be ASEAN digital content industry hub, promoting digital content entrepreneurs and digital startups to develop quality and capability contributing to national economic growth and enter global competition.

Mr.Chatchai Khunpitiluck Vice President of Group Digital Economy of Digital Economy Promotion Agency or depa, unveiled “depa” has the mission to promote and support digital industry, especially digital content industry, to develop industry and digital innovation in alignment with the Government Policy Thailand 4.0 and Digital Economy as well as developing personnel with promotional measures such as funding access and intellectual property protection for Thai digital content industry. Moreover last year depa deployed promotional measures for digital content entrepreneurs and content startups via many projects. According to the survey result in 2016, animation game and character industry recorded aggregate value of 21,981 million Baht, with growth trend in 2017. It is projected that digital content industry will grow by 10.2% with market value of 24 billion Baht and 11.4% with market value of 26 billion Baht in 2018.

Due to the abovementioned factors, depa, as the organization playing a key role in promoting and supporting Thailand’s digital content industry, lately announced “Bangkok International Digital Content Festival 2018” highlighting the concept “Digital Carnival,” an annual digital festival organized for the 5th consecutive year and largest in the industry with the objective to demonstrate potential of Thai entrepreneurs and promote Thailand to be ASEAN digital hub, providing opportunity for Digital business and industry such as Animation, Game, e-Learning, Computer Graphics and Visual Effect to showcase and distribute their masterpieces.

Mr.Kittiwat Patchimnan Director of Business Services and Services Department of International Trade Promotion (DITP), Ministry of Commerce, unveiled “Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, is responsible for trade negation or business matching, a main activity in “Bangkok International Digital Content Festival 2018” opening the floor for newcomer entrepreneurs to partner with 35 leading international companies from Australia, Chaina, Malaysia, Korea, Hongkong, Taiwan, Laos, Cambodia and Vietnam and existing 60 Thai entrepreneurs. The international companies include CCTV ANIMATION from China, GRAVITY and the game studio producing Ragnarok from Korea, ASTRO, a major TV channel from Malaysia. This particular activity serves as a key mechanic to drive and spur continual and sustainable growth of the industry. Referring to trade statistics from last year, 458 pairs of trade negotiation were posted, totaling 850 million Baht in value. Business volume will be increased this year due to supporting factors from the Government in an effort to extending benefits from the event and continue to create economic value. The activity is one of DITP’s crucial missions to promote and support digital content industry.

Mr. Puripan Bunnag, Director Office of the Director of Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB), said “Bangkok International Digital Content Festival 2018” showcases capability and timeliness of country’s digital content industry, proclaims skillfulness and readiness to foreign countries and invites business partnership with Thai entrepreneurs. As the organization playing a key role in organizing national conferences and exhibitions and developing mega events for the country, TCEB realizes that the cooperation between public and private enables industry to grow more. With the gathering of leading entrepreneurs from around the world and ASEAN presence as a regional center for world’s growth, it is expected that in the next 3 years media and entertainment will add up value to US$65 billion or THB 2 trillion. Thailand will become a Regional leader with potentials and variety of over 300 studios, coupled with ranking No. 1 location for exhibition in ASEAN and Government policy to support digital economy and cultural industry promotion.

Mrs.Kemnarin Rattana-umpawan, Acting President of e-Learning Association of Thailand, as a representation from industry sector and association, said “Bangkok International Digital Content Festival 2018” results from collaboration of public and private sector with objective to promote Thailand to achieve ASEAN digital hub and expansion to global level while digital industry continues growth trend. The association maintains the role to support and assist members for business and product development as well as expanding business network locally and internationally. Moreover we play an intermediary role in connecting public agencies and entrepreneurs in order to fuel growth of Thai digital content industry in line with the national agenda to drive digital industry as part of the economic stimulus package such as convergence of Artificial Intelligence, Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) and Block chain that will revolutionize many industries such as finance, game and education. Block chain is a system management tool with reliable information such as course administration including coursework, students and evaluation.

This year, the organizers of “Bangkok International Digital Content Festival 2018” also set the direction and concept of activities. To support Digital Startup, the group aims to digitally start digital content. The BIDC Awards will be presented at the BIDC Awards. And future business. They also have the opportunity to attend more seminars, workshops and seminars. Applied to the development of new innovations. It is a push for Thai entrepreneurs to start their digital content business. To step into the industry at the national level.

“Bangkok International Digital Content Festival 2018” will be organized at the Intercontinental Bangkok, during June 11-12, 2018, consisting of interesting activities as follows;

· The Digital Content Show Case, during June 8-10, 2018 at Royal Paragon Hall
· The Opening Ceremony of “Bangkok International Digital Content Festival 2018” (BIDC 2018) on June 11, 2018, 10.00-12.00 a.m., at Ballroom 2, the Intercontinental Bangkok
· In the Opening Ceremony, the Digital Content Awards Presentation Ceremony “BIDC Awards 2018” to be role model for Thai software industry and encourage development to extend future success
· In the Opening Ceremony, the Signing Ceremony for the Memorandum of Understanding (MoU)
· Business negotiation with 35 major digital business entrepreneurs from foreign countries such as Japan, Malaysia, Singapore, China and Korea, opening forum for 60 Thai companies of promising entrepreneurs and newcomers to participate in business negotiation with leading foreign companies. Business Matching during June 11-12, 2018 at the Intercontinental Bangkok
· Seminar and workshop for over 10 related topics by world-class experts and facilitators on June 13, 2018 at the Intercontinental Bangkok . Seminar and workshop from global facilitators and experts such as Mr. Arut Tantasirin, Animator Award Winner Nominee from Emmy Award and Warbie Yama creator, to share experience and inspiration in creating beloved character and developing accepted brand, Ms. Sirada Jensen, leading designer who designs crucial scenes of Far Cry Primal from the giant game developer Ubisoft Toronto and the prototype of game target for Assassin’s Creed Unity and Mr. John Hermanowski, a creative artist in digital world, to share knowledge and drawing technique, applying art to become a digital artist.

As a representative from industry sector, we invite business, entrepreneurs, startups, students and interested people to find more information at www.bangkokdc.com or Facebook fanpate “Bangkok International Digital Content Festival.” We also invite entrepreneurs, students and interested persons to register for activity participation at no cost.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*