Thailand LAB INTERNATIONAL 2017

Thailand LAB INTERNATIONAL 2017

ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 ก้าวสู่ศูนย์กลางการค้าเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการอาเซียน ขนสุดยอดนวัตกรรมและเครื่องมือล่าสุด 1,300 แบรนด์ จาก 330 บริษัทจากทั่วโลก มั่นใจตลาดการลงทุนกลุ่มเครื่องมือแล็บ โตขึ้นกว่า 2,500 ล้านบาท

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 11 คน, สถานที่ในร่ม

ไบเทค 6 กันยายน 2560 / เปิดแล้วอย่างเป็นทางการงาน ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา โดยมีการนำสุดยอดผลิตภัณฑ์จาก 30 ประเทศทั่วโลก มากกว่า 1,300 แบรนด์ โดย 330 ผู้ประกอบการชั้นนำมาจัดแสดงบูท พร้อมผู้เชี่ยวชาญมาสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างเจาะลึก บนพื้นที่การจัดงานกว่า 10,720 ตร.ม.

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ประเทศไทยได้กำหนดนโยบายผลักดันเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมผ่านการวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรม 4.0 เป็นหนึ่งในเป้าหมายแรงกล้าของเรา รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการหลายโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายเช่น โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร โครงการคูปองนวัตกรรม โครงการประกวดนวัตกรรมและการประดิษฐ์ โครงการส่งเสริมบุคคลากร Talent Mobility และการยกเว้นภาษี 300% สำหรับการใช้จ่ายด้าน R & D โครงการเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนให้มากขึ้นในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งรวมถึงภาคเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาศาสตร์ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและผลักดันให้ไทยเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ
“งานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 แสดงถึงศักยภาพของไทยในการเป็นประเทศชั้นนำด้านอุปกรณ์วิเคราะห์และห้องปฏิบัติการในภูมิภาค นอกจากนี้ยังเชื่อมต่ออุตสาหกรรม ภาครัฐ และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้วยโอกาสในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจใหม่ ๆ ภายในภูมิภาค มั่นใจอย่างยิ่งว่างานนี้ช่วยส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนผลักดันการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์” ดร.สุทธิเวช กล่าว

ดร. นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS กล่าวว่า TCELS เป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัดงานและพันธมิตรในงาน ผลักดันธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางระดับโลกในนวัตกรรมและการลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดงานร่วมกับ งาน ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล ทำให้ Life Sciences & Bio Investment Asia พัฒนาขึ้นอย่างเด่นชัด ด้วยเนื้อหาที่แน่นและความร่วมมือที่มากขึ้นจากผู้นำในอุตสาหกรรม

คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ในนามของสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีพันธกิจหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้านานาชาติ หรืออุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ทางสสปน. จึงมีหน้าที่โดยตรงที่จะพัฒนาและพิจารณาถึงความต้องการของตลาดในทุกด้าน ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ตลอดจนแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เช่นเดียวกับการพัฒนาพื้นที่การจัดงานนิทรรศการสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ ดังพันธกิจหลักที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของการจัดงานประชุม การท่องเที่ยว และการจัดงานนิทรรศการในประเทศไทย ตลอดจนช่วยให้ผู้จัดงานเพิ่มโอกาสทางการตลาดมากขึ้น มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

ทางสสปน. จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุน งาน ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนขั่นแนล 2017 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสำหรับห้องปฏิบัติการในอุตสาหกรรมทุกประเภท เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลไทย ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทางสสปน. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสนับสนุนการตลาดระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดผู้ซื้อและผู้ขายเข้ามาร่วมชมงานเพื่อก่อให้เกิดการทำธุรกิจ กิจกรรมทางการค้า เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทย จากการจัดงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 ครั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 ราย ทั้งผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้ชมงานทั่วไปก่อให้เกิดการลงทุนและการเจรจาทางธุรกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมนี้ ให้เป็นศูนย์กลางของการจัดนิทรรศการการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคและเชื่อมโยงสู่ความสำเร็จในระดับสากลต่อไป ผมเชื่อมั่นว่า งานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จะก้าวขึ้นเป็นงานแสดงเครื่องมือและเทคโนโลยีชั้นนำของภูมิภาคในเอเชียอย่างแน่นอน”

ดร. อุดม ชนะสิทธิ์ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “งานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 เป็นงานที่กระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการไปยังกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน งานนิทรรศการการค้านี้ได้กลายเป็นเวทีระดับภูมิภาคสำหรับผู้นำอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญ ได้แบ่งปันและอภิปรายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการใหม่ ๆ จำนวนผู้เข้าร่วมเพิ่มขยายขึ้นตามการเติบโตของตลาดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแต่ละปี แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยและภูมิภาคนี้เป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่และมีองค์ความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการวิจัยและวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นเวทีระดับภูมิภาคในการนำเสนอเครื่องมือและเทคนิคใหม่ ๆ สำหรับห้องทดลอง การประยุกต์ใช้งานและตอบโจทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านห้องปฏิบัติการและนักธุรกิจจากหลายภาคส่วน ผู้ผลิตจำนวนมากได้เลือกงานนี้เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

คุณธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด กล่าวว่า “’งานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 เป็นหนึ่งในช่องทางการตลาดชั้นนำด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเชื่อมต่อกว่า 330 บริษัทชั้นนำจาก 30 ประเทศทั่วโลก โดยมีนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านห้องปฏิบัติการ บุคลากรและช่างเทคนิค ผู้นำอุตสาหกรรม ผู้ซื้อจากหลากหลายสาขา เปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และการลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาค นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากนโยบายระดับประเทศ Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง ทำให้ในขณะนี้ ประเทศไทยมีแนวโน้มการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือห้องปฏิบัติการที่มีเทคโนโลยีสูงและมีฐานที่แข็งแกร่งขึ้นในระดับชาติในการเป็นศูนย์กลางห้องปฏิบัติการในอาเซียน
ในงานนี้ยังได้จัดเตรียมแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีสำหรับเทคนิคในห้องปฏิบัติการล่าสุด การประยุกต์ใช้งาน แนวโน้มและนวัตกรรมใหม่ ๆ จากแนวคิดริเริ่มต่างๆ ผู้แสดงสินค้าหลายรายเลือกงานนี้เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราได้จัดรอบการประชุมที่เน้นเทคโนโลยีโดยเฉพาะในช่วง LAB INTERNATIONAL Forum สิ่งสำคัญคือ Thailand LAB INTERNATIONAL เป็นเวทีด้านความรู้ที่ชี้แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมด้วย งานประชุมและงานสัมมนานานาชาติ ซึ่งจัดโดยคู่ค้าด้านการประชุมชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมากกว่า 50 หัวข้อ กว่า 200 รอบประชุม มีวิทยากร160 ท่านจะมาให้ความรู้

งานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 จัดงานตั้งแต่วันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ EH101-102 ไบเทค กรุงเทพ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandlab.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*