ปฎิทินข่าว “โครงการวิ่งการกุศล Bangkok Inclusive Run” 

ปฎิทินข่าว “โครงการวิ่งการกุศล Bangkok Inclusive Run” 

แถลงข่าวโครงการ “Bangkok Inclusive Run” โครงการดีเพื่อสุขภาพ
มูลนิธิศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวโครงการ “Bangkok Inclusive Run”

รูปภาพ

ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ,เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและครอบครัว มีส่วนร่วมในสังคม โดยกิจกรรมกีฬา และเพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายร่วมกันระหว่างบุคคทั่วไป และบุคคลที่มีข้อจำกัด ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม  สำหรับ งานแถลงข่าวโครงการ “Bangkok Inclusive Run” จะจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 – 17.30 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์ เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานแถลงข่าว ร่วมด้วย พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, นายเสน่ห์ ศรีดารณพ รองประธานกรรมการศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และ แพทย์หญิง ดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงมินิคอนเสริต์ของศิลปินจิตอาสามากมาย อาทิ ขนมจีน (กุลมาศ) , ครูโรจน์ (รุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์), ครูก้อย (สุภาพรรณ ผลากรกุล)  และ บี้ เดอะ สตาร์ เป็นต้น และกิจกรรมประมูลเสื้อโครงการฯ ภายในงาน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*