งานเลี้ยงฉลองรับปริญญาเอก ดร. ศรศักดิ์ ชูดำ

งานเลี้ยงฉลองรับปริญญาเอก ดร. ศรศักดิ์ ชูดำ

สมาย มิวสิคแอนด์มีเดียฯ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับ”ดร.คนใหม่” ดร. ศรศักดิ์ ชูดำ “ได้รับพระราชทานปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ท่านมุ่งมั่นทุ่มเทพยายามจนประสบผลสำเร็จ

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน          มรว.จิราคม กิติยากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีงานเลี้ยงฯ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

งานฉลองนี้ มรว.จิราคม กิติยากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี แสดงความยินดี ปริญญาดุษฎีบัณฑิต กับ ดร.ศรศักดิ์ ชูดำ โดยมี ดร.อาภาภัทร หินซุย ประธานบริษัท สมาย มิวสิคแอนด์มีเดีย จำกัด พร้อมด้วยคุณเวชท์ หินซุย ประธานกรรมการบริษัท เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และแขกรับเชิญกิติมศักดิ์ รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแสดงความยินดีจำนวนมาก ณ ครัวพฤกษา ถ.เลียบทางด่วน เอกมัย- รามอินทรา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

เกี่ยวกับ ดร.ศรศักดิ์ ชูดำ (ดร.แม็ค)

ดร. ศรศักดิ์ ชูดำ ปัจจุบันท่านทำงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ สายการบิน ท่านจบปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

-ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกการปกครอง วิชาโทกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคาแหง

– ประธานนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประธานนักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร สถาบันที่ปรึกษาธุรกิจ Change Strategy ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการทรัพยากรบุคคล บริษัท ฮาร์วาดเอเชียคอนซัลติ้ง จากัด

การฝึกอบรมต่างๆ

หลักสูตร

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM FOR D2 STAFF RECURRENT AVIATION SECURITY FOR SUPPERVISORS DANGEROUS GOODS REGLATION FOR RAMP HANDING CHANGE AGENT
AVIATION SECURITY FOR SUPERVISOR
CHANGE OR BE CHANGED
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS)
COR CHNG AGT ROLE MEDEL VALUE CREATION &IMPL THAI SPIRIT IN ACTION

 การสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร

 การเพิ่มศักยภาพผู้นายุคใหม่

 การเพิ่มศักยภาพผู้บริหารยุคใหม่

 การพัฒนาจิตสานึกในการให้บริการ

 สู่ความเป็นเลิศในการทางานเป็นทีม

 สู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้นาทีมงาน

 จิตวิทยาการจัดการ

 จิตวิทยาการจัดการขั้นสูง

 การฝึกอบรมระบบค่าย ด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Family Rally, Rally Activity และ Jungle Rally สาหรับการพัฒนานักบริหาร

เว็บไซต์ www.siam2variety.com ในฐานะหนึ่งในสื่อมวลชนที่ได้รับเกียรติไปร่วมงานขอขอบพระคุณและขอแสดงยินดีกับท่านดร.แม็ค ขอให้ท่านและครอบครัว จงประสบสุข เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรง ตลอดไป ขอบพระคุณครับ

***
เครดิตภาพ ขอขอบคุณภาพสวยๆจากช่างภาพสื่อมวลชน

คุณบริพันธ์ ประมวลวงศ์ และ คุณพาฝัน ปิ่นทอง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*