มิสแกรนด์ พิจิตร 2017 (Miss Grand Phichit 2017)

มิสแกรนด์ พิจิตร 2017 (Miss Grand Phichit 2017)

สาวงามท่านใดที่มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมิสแกรนด์พิจิตร 2017 (Miss Grand Phichit 2017) เวทีประกวดนางงามที่จัดขึ้นเพื่อค้นหาดาวดวงใหม่เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดพิจิตร ในการประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2017 และเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่างๆของจังหวัดพิจิตร เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2560

นายธีรศักดิ์ อริยะอรชุน ประธานกรรมการ กองประกวดมิสแกรนด์ พิจิตร 2017 ได้เปิดเผยความคืบหน้า ภายหลังที่กองประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์2017 ได้ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวด มิสแกรนด์พิจิตร 2017 เพื่อค้นหาตัวแทนสาวงามจากจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2017

https://www.facebook.com/missgrandphichit/videos/1415190138515434/

โดยกล่าวว่า กองประกวดมิสแกรนด์พิจิตร 2017จะปิดรับสมัครในวันที่ 25 มกราคม 2560 นี้ โดยการประกวดสาวงามมิสแกรนด์ พิจิตร 2017รอบคัดเลือกมีขึ้นวันที่ 31 มกราคม 2560ซึ่งสาวงามผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์ พิจิตร 2017ที่ผ่านการคัดเลือก จะเข้าร่วมทำกิจกรรมวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้การประกวดสาวงามมิสแกรนด์ พิจิตร 2017รอบตัดสิน จะจัดขึ้นอย่างอลังการในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
นี่คือก้าวแรกของโอกาสสาวงาม มิสแกรนด์พิจิตร2017 ก่อนก้าวขึ้นสู่เวที Miss Grand Thailand 2017 (มิสแกรนด์ไทยแลนด์2017) เวทีการประกวดนางงามระดับประเทศ ซึ่งผู้ชนะเลิศจะเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2017 ต่อไป ซึ่งคุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวด มีสัญชาติไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว เพศหญิงโดยกำเนิด มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 167 เซนติเมตร มีอายุระหว่าง 17-27 ปี มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนา หรือพิธีการใดๆทั้งในและ ต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและในระหว่างการประกวด มิสแกรนด์พิจิตร 2017

ผู้สมัครเข้าประกวด ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความ ประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใดอันจะนำความเสื่อมเสีย กำลังศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า มีคุณธรรม และ จริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชน ที่ดีในสังคม ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าประกวด ต้องพักอาศัยในประเทศไทย และผู้สมัครเข้าประกวด เปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้าประกวดได้จากทุกจังหวัด ไม่เฉพาะเจาะจงสาวงามจากจังหวัดพิจิตร โอกาสเพื่อเป็นตัวแทน มิสแกรนด์พิจิตร 2017สู่เวทีระดับชาติมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2017 มาถึงแล้ว

ทั้งนี้ขอเรียนย้ำว่าการรับสมัครสาวงามจะไปสิ้นสุด ถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 ซึ่งกองประกวดจะทำการประกวดมิสแกรนด์พิจิตร 2017 รอบคัดเลือกในวันที่ 31 มกราคม 2560จากนั้นเหล่าบรรดาสาวงามจะ ร่วมทำกิจกรรมวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งการประกวดสาวงามมิสแกรนด์ พิจิตร 2017รอบตัดสินจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองประกวด Miss Grand Phichit 2017
– คุณณัฏธสิทธิ์ ประภากรรุจิวงศ์ : 095 737 7191
– คุณธนกฤต แสนวุฒิธนกุล (ดีเจกฤต) : 098 826 5165
– คุณสุนทร นามสง่า กรรมการอำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
083 240 4488
แลทางเฟสบุคส์กองประกวดมิสแกรนด์พิจิตร
https://www.facebook.com/missgrandphichit/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*