ปฏิทินข่าวเปิดตัวหนังสือ “แกะดำโลกสวย”

หนังสือน่าอ่าน

 ปฏิทินข่าวเปิดตัวหนังสือ  “แกะดำโลกสวย”

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น.งานแถลงข่าวประจำปี 2559

และเปิดตัวหนังสือ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ “แกะดำโลกสวย”

ภายในงาน:
– เปิดตัวหนังสือ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ “แกะดำโลกสวย”
– แนะนำหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่ คณะรังสีเทคนิค สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  คณะสาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น.สถานที่ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณกรรณิการ์  โทร. 0-2791-5579 มือถือ 081-5870448

แสดงน้อยลง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*