Marketing

พีแอนด์จี (P&G) ประเทศไทยสานต่อ “เป้าหมายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”ในวันคุ้มครองโลก

April 24, 2017 Manachai Thammaraj 0

พีแอนด์จี (P&G) ประเทศไทยสานต่อ “เป้าหมายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”ในวันคุ้มครองโลก ฉะเชิงเทรา, ประเทศไทย (21 เมษายน 2560) – โรงงานพีแอนด์จีประเทศไทย ได้บรรลุแผนงานเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายภายในปี 2563 หรือ 2020 Goals จากการลดการใช้พลังงานที่ส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศ (Climate) ลดการใช้น้ำ (Water) และลดขยะ (waste) รวมทั้งจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการรณรงค์ให้พนักงานได้มีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “You Can Make a world of Difference” เนื่องในโอกาสวันคุ้มครองโลก หรือ Earth […]