Travel news

งานแถลงข่าว “River Festival 2016 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” ครั้งที่ 3

October 11, 2016 Manachai Thammaraj 0

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแถลงข่าวจัดงาน “River Festival 2016” สายน้ำแห่งวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “มงคลริมสายน้ำ” ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ร่วมกัน “บอกเล่าความ เป็นไทย ไปทั่วโลก” ผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาสัมผัสกับวัฒนธรรมของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต ประเพณีอันดีงามของคนไทย และความยิ่งใหญ่ แสง สี […]