Travel news

สทท. ชี้ท่องเที่ยวไทยไตรมาส 2 สดใสได้แรงหนุนจากตลาดในและต่างประเทศ

July 24, 2016 Manachai Thammaraj 0

สทท. ชี้ท่องเที่ยวไทยไตรมาส 2 สดใสได้แรงหนุนจากตลาดในและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) นาโดย นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) แถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 2/2559 เท่ากับ 97 ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงปกติโดยปรับดีขึ้นจากไตรมาส 1 เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ปัญหาความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจไทยยังเป็นปัจจัยลบที่สาคัญที่ส่งผลต่อทั้งความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและการตัดสินใจใช้เงินในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย นอกจากนี้คาดการณ์ว่าในไตรมาสที่ 3/2559 ที่เป็นช่วงเวลานอกฤดูกาลท่องเที่ยว จะทาให้เกิดการแข่งขันทางราคาระหว่างผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งหากสังเกตดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการนั้นจะเห็นได้ว่าอยู่ในระดับปกติ แม้จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเติบโตขึ้นมาก โดยคาดว่าในปี 2559 […]