Talk of The Town

งาน “มหกรรมเครือข่ายผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” 23-24 พ.ค.นี้ ที่อิมแพค เมืองทองธานี

May 17, 2017 Manachai Thammaraj 0

งาน “มหกรรมเครือข่ายผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” 23-24 พ.ค.นี้ ที่อิมแพค เมืองทองธานี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จัดงาน “มหกรรมเครือข่ายผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องจูปีเตอร์ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดกระบวนการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้บริโภคเป็นเครือข่ายเพื่อขยายผลด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารและบริการจากกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคต่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ยุคดิจิตอล โดยภายในงานจะพบกับ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เรื่องสื่อกระจายเสียง –โทรทัศน์, ชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สนุกไปกับการแสดงของศิลปินดัง และลุ้นรับของรางวัลมากมาย…มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เสริมภูมิคุ้มกัน […]