OTOP นวัตวิถีชุมชน เชิญท่านท่องเที่ยวของดีจังหวัดอุบลราชธานี…จุดที่ 1

OTOP นวัตวิถีชุมชนเชิญท่องเที่ยวของดีจังหวัดอุบลราชธานี…จุดที่ 1

จ.อุบลราชธานี อ.น้ำยืน ปักหมุด 3 จุดเช็คอิน Landmark ใหม่ เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ต้องมาเช็คอิน

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสื่อมวลชนเยี่ยมชม วิถีชีวิตชุมชน เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง ใน 7 อำเภอ 18 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอน้ำยืน อำเภอนาเยีย อำเภอเหล่าเสือโก้ก และอำเภอดอนมดแดง เส้นทางที่ห้าจัดการเปิดตัวโครงการฯ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี อาหาร

ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ บ้านบุเปือย หมู่ 1 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

ทั้งนี้มีชุมชนเข้าร่วม เส้นทางเชิงนิเวศวิิถีเกษตรพอเพียง จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย ชุมชนบ้านบุเปือย ตำบลบุเปือย ชุมชนบ้านบุกลาง ตำบลบุเปือย และชุมชนบ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลบุเปือยโดยมี นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน ร่วมเป็นประธานในพิธี
และนางอุรักษ์ ศรชัย พัฒนาการอำเภอน้ำยืน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง นายวุฒิศักดิ์ ดอกพุฒ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ตัวแทนพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงาน

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP นิทรรศการจำลองวิถีชุมชน นิทรรศการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง กิจกรรมสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น และร่วมสนุกกับคณะหมอลำซิ่ง

ทั้งนี้ กิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน
เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง 7 อำเภอ 18 หมู่บ้าน

จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045344628

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*