งานเฉลิมฉลองระลึกวันสำคัญประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนีย (Republic of Lithuania)

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ฐานะกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Lithuania)ประจำประเทศไทย จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองวันที่ระลึกถึงการประกาศอิสรภาพ (16 กุมภาพันธ์ 2461) อันเนื่องมาจากเป็นปีที่ระลึกถึงการประกาศอิสรภาพของประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนีย ซึ่งจะเวียนมาครบรอบอีกครั้งหนึ่งเป็นปีที่ 28 (วันชาติ) รวมทั้งวันก่อตั้งรัฐลิทัวเนียที่จะครบรอบ 100 ปี และยังมีความสำคัญระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนีย ที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมาครบรอบ 25 ปี

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และ ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 2 คน

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทย ถือโอกาสในวาระพิเศษจัดงานเฉลิมฉลองขึ้น ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ (Grand Hyatt Erawan Bangkok) เวลา 18.30 -20.30 น. ทั้งนี้นอกจากเพื่อร่วมการเฉลิมฉลองระลึกถึงวันสำคัญทั้ง 3 วาระข้างต้นร่วมกับชาวลิทัวเนียในประเทศลิทัวเนียและในประเทศต่างๆ แล้ว ยังมีการนำเสนอนิทรรศการภาพวรรณกรรมเด็กร่วมสมัยประเทศลิทัวเนีย ที่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานวรรณกรรมสำหรับเด็กที่ดีที่สุดของลิทัวเนีย The Exhibition of Lithuanian children illustration books รวมถึงแนะนำประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียในด้านศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การลงทุน เป็นต้น โดยแขกเข้าร่วมงานประกอบด้วยเอกอัครราชทูต อุปทูตฯ กงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์ที่ประจำอยู่ในกรุงเทพฯ ข้าราชการระดับสูงฝ่ายไทย บริษัทผู้ประกอบการนำเที่ยว บริษัทผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้า ไทย-ลิทัวเนีย นักลงทุนไทยในลิทัวเนีย และแขกผู้มีเกียรติมากมายเข้าร่วมเฉลิมฉลองวันชาติลิทัวเนียในครั้งนี้.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณเกริกไกร วิทยาสงเคราะห์ (เจ๋ง) โทร. 089-7763254
คุณกาญจนา ภู่ระหงษ์ (ปุ๊) โทร. 084-4381538 หรือ
02-665-4000 ต่อ 4836

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*