สสว. หนุนผู้ประกอบการมืออาชีพตัวจริงและหน้าใหม่ไฟแรง ร่วมประกวด “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 9 และ “SMEs Start up Awards 2017”

สสว. หนุนผู้ประกอบการมืออาชีพตัวจริงและหน้าใหม่ไฟแรง ร่วมประกวด “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 9 และ “SMEs Start up Awards 2017”

สสว. จัดการประกวดรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 และ “SMEs Start up Awards 2017” เฟ้นหาผู้ประกอบการ SMEs ไทย ทั้งมืออาชีพประสบการณ์แน่นและหน้าใหม่ไฟแรงที่มีศักยภาพและมีการจัดการธุรกิจที่ได้มาตรฐาน หวังสร้างแรงบันดาลใจให้ SMEs มีธรรมาภิบาลและระบบบริหารจัดการที่ดี ควบคู่ไปกับการเพิ่มยอดขาย

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า “สสว. ได้ดำเนินโครงการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ หรือ SMEs National Awards มาแล้ว 8 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 2549 เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นแบบอย่าง ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs ตื่นตัว ในการปรับปรุง พัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพสู่ความเข้มแข็ง บนพื้นฐานแห่งความยั่งยืน มีผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้าร่วมการประกวดรวมแล้วกว่า 9,000 ราย และมีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลเนื่องจากมีระบบจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นจำนวน 242 ราย”
สำหรับเกณฑ์การพิจารณาและตัดสิน ยังคงได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการประกวด นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาปรับใช้ในการพิจารณาตัดสินรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เคยได้รับรางวัลจำนวนมาก สามารถต่อยอดธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถ และผลักดันกิจการเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MAI) ได้ในที่สุด โดยในปีนี้ คณะกรรมการจะให้ความสำคัญเรื่องธรรมาภิบาล (Good governance) และจรรยาบรรณ เพื่อเป็นรากฐานให้ SME สามารถขยายกิจการและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ในปีนี้ สสว. ได้เล็งเห็นความสำคัญของ ผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพสูง จึงได้จัดประกวด “SMEs Start up Awards 2017” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานอย่างมืออาขีพ ซึ่งถ้าผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มนี้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถขยายกิจการได้อย่างก้าวกระโดด เป็นกำลังที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยต่อไป
“นอกจากนี้สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งสมัครเข้าร่วมประกวด จะได้รับนั้น นอกจากจะได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้ว SMEs ที่ได้รับรางวัลยังจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ จาก สสว. อย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมโครงการที่ สสว. ดำเนินการอยู่ อาทิ การขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และ E-Commerce เป็นต้น และสำคัญที่สุด คือ การเตรียมความพร้อมให้กับ SMEs ที่ได้รับรางวัลในการผลักดันเพื่อพัฒนาให้สามารถเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ต่อไปในอนาคต ปัจจุบัน มี SMEs ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเข้า ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด MAI แล้ว 3 ราย และอยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI อีก 26 ราย ส่วน SME ที่ยังมีระบบบริหารจัดการไม่ถึงระดับมาตรฐาน สสว. จะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำต่อไป” นางสาลินี กล่าว
นายพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า หลังจากบริษัท ฯ ได้เข้าร่วมประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 และได้รางวัลสุดยอดเอสเอ็มอี ทำให้เปิดโอกาสให้บริษัทขยายกิจการได้ง่ายขึ้น รางวัลจะช่วยประกันคุณภาพเรา ทำให้สถาบันการเงินปล่อยกู้ให้ง่าย และการเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI มีความเป็นไปได้เร็วขึ้น ปีนี้ บริษัทฯ ก็จะเข้าประกวดอีก การแข่งขันที่สูง เราต้องมีเครือข่าย อย่าทำงานคนเดียว ยิ่งมีรางวัลมาเสริมภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือมากเท่าไหร่ ก็จะช่วยยกระดับธุรกิจยิ่งขึ้น

ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 และ “SMEs Start up Awards 2017” สามารถดาวน์โหลด และยื่นใบสมัครได้ที่ www.SMEsNationalAwards.com และตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร โทรศัพท์ 097-224-9933 หรือฝ่ายส่งเสริมธุรกิจSMEs สสว. โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 576 หรือ 585 และ www.facebook.com/smesnationalawards

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*