พิธีเปิดนิทรรศการ “น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

พิธีเปิดนิทรรศการ”น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

เมื่อเร็วๆนี้ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ได้จัดพีธิเปิดนิทรรศการ “น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ภายใต้ความร่วมมือของศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย 10 ท่านได้แก่ อ. พรชัย สินนท์ภัทร, อ. สุรัชต์ สดแสงสุก, อ. สุวิทย์ ใจป้อม, อ. บรรจบ ปูธิปิน, อ. ชิงชัย อุดมเจริญกิจ, อ. นาวี เรืองระเบียบ, อ. ลาภ อำไพรัตน์, อ. วัฒนา พูลเจริญ, อ. ดินหิน รักพงษ์อโศกและดร.พลเดช วรฉัตร พร้อมด้วยกลุ่มสห+ภาพ ชุมชนฅนถ่ายภาพ โดยมี ชาติชาย อุทัยพันธ์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและนิตินัย ศิริสมรรถการ (ที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน

นิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ณ บริเวณล๊อบบี้ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพจะนำไปมอบให้แก่มูลนิธิโครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพจากซ้ายไปขวา: อ.วัฒนา พูลเจริญ, จุฑามาศ คชาชีวะ, ผู้แทนจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.), คริสตอฟ เจอโฟรย์, ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมฯ, สุปราณีคงสมปรี, ผู้อำนวยการส่วนงานการตลาด บริษัท คิงเพาเวอร์ สุวรรณภูมิ, หลุยส์ มอเซอร์, ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน (AOC), คุณนิตินัย, คุณชาติชาย, ศศิวิมล อุทัยพันธ์, นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสมุทรปราการ, พรรณพิมล วงศ์ทองศรี, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กิจการร่วมค้ายูนิเวอร์แซลฮอสพิแทลลิที, สยาม ศิริมงคล, รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการและว่าที่ร้อยเอกดร. สมานมิตร พัฒนา, ผู้อำนวยการโครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการร่วมตัดริบบิ้นเปิดงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
นฤมล เฑียรฆโรจนกุล
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด
โทร: 086-5656-071, 0-2131-1021
Email: marcom@novotelairportbkk.com

รตินันท์ ฉัตรบุปผา
ประชาสัมพันธ์
โทร: 091-780-0628, 0-2131-1025
Email: pr@novotelairportbkk.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*