Marketing

สทท.เชื่อมั่น การท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

April 24, 2016 Manachai Thammaraj 0

สทท.เชื่อมั่น การท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย วันที่ 23 มีนาคม2559 ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)นำโดยนายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) แถลงข่าวสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยและดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 1/2559โดยเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นฯ ว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติเล็กน้อย (95)โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่มีฐานลูกค้าชาวไทย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นปัจจัยสำคัญต่อการประเมินสถานการณ์ของผู้ประกอบการในขณะที่ผู้ประกอบการที่มีฐานลูกค้าชาวต่างชาติยังประเมินสถานการณ์ใกล้เคียงปกติ (101) เนื่องจากช่วงต้นปี 2559 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง     โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากมีการเปิดใช้เส้นทาง R3a เชื่อมต่อจากจีนมายังภาคเหนือของไทยในส่วนของสถานการณ์จำนวนนักท่องเที่ยว สทท.คาดว่าในไตรมาส 1/2559 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 8.81 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ […]