Marketing

เล่อคังคลินิก (Lekang Clinic) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 อย่างมั่นคงพร้อมเพิ่มศักยภาพแพทย์แผนจีนดูแลสุขภาพเพื่อวิถีชีวิตคนยุคใหม่อย่างครบวงจร

November 21, 2016 Manachai Thammaraj 0

เล่อคังคลินิก (Lekang Clinic) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 อย่างมั่นคงพร้อมเพิ่มศักยภาพแพทย์แผนจีนดูแลสุขภาพเพื่อวิถีชีวิตคนยุคใหม่อย่างครบวงจรถือเป็นที่สุดแห่งการนำศาสตร์แพทย์แผนจีนมาใช้ดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง และนับว่าเป็นการผสมผสานแพทย์แผนโบราณกับเทคนิคอันทันสมัยเพื่อเป็นศูนย์สุขภาพด้วยแพทย์แผนจีน เล่อคังคลินิกให้ความสำคัญกับศาสตร์แผนจีนแบบแผนโบราณ รวมทั้งสมุนไพรจีนที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 3000 ปีแล้ว นำมาพัฒนาเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันอย่างเข้ายุคสมัย     คุณจู้ เหมย น่าหรือคุณภาวนา จู้ ประธานบริหารเล่อคังคลินิก กล่าวว่าด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ทำให้ใช้ชีวิตการทำงานที่ไม่หยุดนิ่ง การเดินทางที่แสนยาวนาน การนั่งทำงานในที่แคบห้องปิดเป็นวัน ๆ สั่งสมความเครียด ไม่มีเวลาออกกำลังกาย ไม่ได้ทำอาหารกินเองจึงไม่สามารถเลือกอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและมีคุณค่าได้มากนัก อีกทั้งการพักผ่อนนอนหลับที่ไม่เพียงพอ เพราะกลางคืนที่เป็นเวลาพักผ่อนก็มีสิ่งบันเทิงมากมายที่มารบกวนทำให้ลืมเวลานอน ผลจากไลฟ์สไตล์ข้างต้น ทำให้สร้างความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า อ่อนเพลียอ่อนล้า รู้สึกไม่สบายตัว หลายคนไปหาหมอเพื่อหาสาเหตุ แต่จากการตรวจสุขภาพก็ไม่พบปัญหาที่สามารถระบุชี้ชัดถึงโรคใด […]