กสิกรไทย จัดหนักปล่อยซอฟท์โลนกู้ปีนี้ผ่อน ก.ค. ปีหน้า ช่วยเอสเอ็มอีฝ่าพิษเศรษฐกิจ

ธนาคารกสิกรไทย SMEs

กสิกรไทยหนุนนโยบายรัฐ ออกสินเชื่อซอฟท์โลนเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อัดวงเงิน 10,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4% ผ่อนนานสุด 7 ปี ไม่ต้องผ่อนเงินต้นสูงสุด 12 เดือน กู้ปีนี้เริ่มผ่อน ก.ค. ปีหน้า หวังช่วยเอสเอ็มอีลดภาระค่าใช้จ่ายและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทั่วถึง

 

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน) สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในลักษณะสินเชื่อระยะยาว เพื่อใช้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในรูปแบบการซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก่อสร้างอาคารถาวรสำหรับตั้งเครื่องจักรใหม่ ต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายหรือทำให้ดีขึ้น สำหรับทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ ซึ่งเป็นการปล่อยสินเชื่อใหม่ ภายใต้เงื่อนไขไม่ให้รีไฟแนนซ์หนี้เดิม แต่ไม่นับรวมการซื้อที่ดินและก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยมีวงเงินรวมทั้งโครงการ 30,000 ล้านบาทนั้น
ในส่วนของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมาโดยตลอด ได้จัดเตรียมวงเงินสินเชื่อเพื่อรองรับโครงการนี้จำนวน 10,000 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำเพียง 4% ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี และเพื่อลดภาระการผ่อนชำระคืนเงินต้นให้ลูกค้าในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัวในปีนี้ ธนาคารจึงเสนอระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ให้กับลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ เริ่มผ่อนชำระคืนเงินต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือจนกว่าวงเงินจะถูกจัดสรรหมด
ทั้งนี้ในส่วนของกระบวนการเบิกเงินกู้ให้กับลูกค้า ธนาคารได้ปรับปรุงลดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้สามารถบริการได้รวดเร็วกว่าเดิม จากการจดทะเบียนหลักประกันตาม พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งได้เริ่มให้ดำเนินการจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา จึงช่วยให้ลูกค้าได้รับเงินกู้เพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เร็วขึ้น ส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศไทยสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ K-Biz Contact Center โทร. 02-8888822 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*