Event social life

Thailand Halal Assembly 2016

December 14, 2016 Manachai Thammaraj 0

Thailand Halal Assembly 2016 รวมพลังนำไทยสู่ฮาลาล 4.0พุ่งเป้าสู่ตลาดโลก ดันสินค้าฮาลาลไทยโตต่อเนื่องกว่า 20 %ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “Thailand Halal Assembly 2016” การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ ที่รวบรวมสินค้าและบริการฮาลาล พลังของคนยุคใหม่สู่การนำสินค้าฮาลาลสู่การขับเคลื่อนธุรกิจ เน้นแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม โดยไม่ละเลยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แนวคิด “Steering Towards Thailand & International Halal 4.0” หวังผลักดันผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศไทยขึ้นสู่อับดับหนึ่งในห้าของโลก   รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานการจัดงาน “Thailand Halal Assembly […]